foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Kto je online

Práve tu je 111 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Zdá sa, že rozdiely medzi viacerčatami nie sú dané geneticky ...

DvojčatáVšeobecne sa usudzuje, že rozdiely medzi viacerčatami nie sú dané geneticky, ale vyplývajú z rozdielnych podmienok, za ktorých vývoj po pôrode prebieha.


Sú teda dané prostredím, v ktorom sa viacerčatá pohybujú, a okolím, v ktorom vyrastajú. Komunikácia s deťmi  dvojčatami prebieha ako s dvojicou  nie ako so samostatným jedincom  a to až v 90 % komunikačných situácií. Nie je ťažké odhadnúť, že práve tento fakt bude hrať v živote dvojčiat veľmi vážnu úlohu. Dvojčatá, najmä jednovaječné, majú totiž veľké problémy s tzv. separáciou a identifikáciou, t. j. s uvedomovaním si seba samého ako jedinečnej bytosti.


Či už si ich okolie tento fakt uvedomuje, alebo nie, na dlhý čas dochádza u dvojčiat (z ich hľadiska) k stavu, keď dve osobnosti sú vnímané de facto ako osobnosť jedna. Tým dochádza k čiastočnému potlačeniu rozvoja samostatného myslenia a konania. Dôležitú úlohu tu hrá aj to, že dvojčatá spolu trávia všetok čas. Majú rovnaké skúsenosti, spolu prechádzajú väčšinu životných situácií a aj pri hre si vystačia samy. Nielen že sú spolu cez deň, ale ich veľmi tesná väzba sa prehlbuje aj v noci.


Kým ostatné deti a súrodenci majú vzhľadom k vekovému rozdielu iný časový harmonogram, rozdielne sa prebúdzajú, rozdielne chodia spať, svoje povinnosti plnia v inú dennú dobu a voľný čas trávia väčšinou s kamarátmi svojej vekovej kategórie, pri dvojčatách je to inak.

 

Ich vzájomná citová väzba je veľmi silná, najmä u jednovaječných dvojčiat, a s postupujúcim vekom sa ešte násobí. Ani v dospelosti tieto vzťahy nestrácajú na sile. Hoci žijú svoj relatívne samostatný život, majú svoje vlastné rodiny, príp. rozdielne zamestnania, nie sú títo ľudia schopní zbaviť sa svojej vzájomnej citovej väzby. V podstate majú akýsi svoj mikrosvet, v ktorom jeden je súčasťou druhého a naopak. Oveľa častejšie než ostatní súrodenci sa navštevujú a voľný čas svoj i svojej rodiny sa snažia tráviť čo najviac spolu. A výnimkou nie je ani to, že si dvojčatá vyberú rovnaké povolanie, nastúpia do rovnakého zamestnania a ako svojich partnerov si zvolia súrodencov alebo tiež dvojčatá. 

 

Aký vplyv má silné a neustále spojenie dvojčiat na vývoj ich komunikačných schopností a reči?

Dvojčatá sa od najútlejšej mladosti učia komunikovať väčšinou a výhradne medzi sebou. Spoločnosť dospelých alebo súrodencov pre ne nie je nutná. To spôsobuje, že ich schopnosť plynule a plnohodnotne sa verbálne vyjadrovať je dosť obmedzená, oneskorená a na nižšej úrovni v porovnaní s inými neviacpočetnými deťmi, resp. súrodencami.

Dvojčatá si však rozumejú aj neverbálne hoci len v náznakoch. Vetnú skladbu, slovník aj intonáciu si vytvárajú vlastne len pre svoju vlastnú komunikáciu. Členovia rodiny sa im prispôsobujú, špecifickej reči dvojčiat nakoniec tiež porozumejú, a tak dvojčatá nič nemotivuje k prispôsobeniu sa či ústupe od svojej špecifickej komunikácie ku komunikácii bežnej.  Výslovnosť u detí – dvojčiat býva vo väčšine prípadov defektná (podľa odhadov odborníkov ide o 75 – 85 % z celkového počtu narodených dvojčiat) a vyžaduje logopedickú nápravu a cvičenie. Táto náprava však prebieha pomalšie než pri ostatných deťoch s chybou reči, pretože dvojčatá sa pri svojej bežnej komunikácii v defektoch neustále utvrdzujú a nesnažia sa ich odnaučiť, pretože medzi sebou si stále dobre rozumejú. Stála spätná väzba pri vzájomnom počúvaní sa, vedie aj k tomu, že intonácia a melódia reči dvojčiat, ako aj mimika, gestikulácia a slovná zásoba, sú si veľmi podobné, s postupom veku takmer nerozoznateľné; sú si teda podobné nielen vzhľadom, ale aj rečou.


Až škola a väčší kolektív vplýva na ich vžité rečové vyjadrovanie sa tak silno a dôrazne, že je možné hovoriť o istom prispôsobení sa alebo otvorení iným, novým komunikačným návykom. Rečové prejavy dvojčiat ukazujú niektoré veľmi špecifické črty hovorovej komunikácie. Použitie konkrétneho prostriedku býva často motivované neuvedomenou vzájomnou viazanosťou a súdržnosťou dvojčiat. 

 

Zdroj: dvojcata.cz

Preklad: ah


 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Súvisiace články

Copyright © 2018 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2018  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies