foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Stratégie výberu mien pre dvojčatá

Vybrať to pravé meno pre vlastného potomka môže byť fuška. A čo v prípade, keď sa ide o výber mien pre dve deti naraz! Mnohí z vás by mohli namietať, že pri výbere mien pre dvojčatá si každý z rodičov môže prísť „na svoje“. Sú predsa dve mená! Niektorí rodičia by však mohli rozprávať o tom, akými peripetiami si pri výbere tých správnych mien pre svoje dvojčatá prešli. Živé diskusie o ich výbere sa nevedú len doma nad kalendárom. Rodičia často hľadajú inšpiráciu a tiež pomoc na internete. Existuje tu množstvo diskusných fór, ktoré sa zaoberajú touto tematikou. A nemala by som zabudnúť ani na to, keď svojimi zaručenými tipmi prispieva širšie príbuzenstvo.

Čím je vlastne ovplyvňovaný výber mien?

K výberu mena treba pristupovať z najrôznejších hľadísk. Je popísaných množstvo stratégií, ktoré pri ich výbere používame. Tieto stratégie nemusia mať vždy celkom vedomý charakter. Je dôležité zdôrazniť, že k menám (či už cudzím alebo vlastným) máme určitý citový vzťah. Ten môže, niekedy celkom paradoxne, zahŕňať pozitívnu aj negatívnu stránku. Nie je nič neobvyklé, že napr. Renátu, ktorú sme práve spoznali, máme sklon hodnotiť podľa toho, aký dojem na nás zanechala celkom iná Renáta. Pri zoznámení s Petrom, si nostalgicky spomenieme na bývalú lásku...

Okrem toho však meno potomka vyberáme na základe mnohých ďalších zvyklostí. V prvom rade ide o to, aby sa meno páčilo obom rodičom. Dôležité je aj to, aby ladilo k priezvisku. Zaujímame sa o jeho význam či pôvod. Niekedy sa výber mena vezie na aktuálnej módnej vlne. Alebo naopak, rodičia volia meno celkom výnimočné až extravagantné. Pre budúcich rodičov môžu byť inšpiráciou aj slávne osobnosti. Stretávame sa tak s deťmi, ktoré majú meno po významných osobnostiach, známych filmových či seriálových hrdinoch. Výnimkou nemusia byť ani dve krstné mená. Niektoré matky a otcovia rešpektujú rodinné tradície. V týchto rodinách sa mená odovzdávajú z pokolenia na pokolenie.

Nie je dôvod na to, aby sa práve popísané stratégie neodrážali pri výbere mien pre dvojčatá. Hrá teda pri výbere mena nejakú úlohu to, že namiesto jedného potomka pribudnú hneď dva prírastky?

Výber mien môže odrážať aj postavenie dvojčiat v spoločnosti. Pomerne podrobne je v tejto súvislosti preskúmaná oblasť Afriky. Spoločenské postavenie dvojčiat je závislé na kultúrnych zvykoch skupiny, v ktorých žijú. Niektoré skupiny ich príchod na svet oslavujú, dvojčatá sa tešia veľkej obľube. Aj preto majú špecifické mená. Už podľa mien je pre ostatných hneď jasné, že ide o dvojčatá. Najčastejšie dostanú mená Adam a Eva. Zvláštne je aj to, že vôbec nemusí ísť o dvojčatá odlišného pohlavia. Teda aj chlapec dostane meno Eva a dievča Adam. Iná tendencia je v oblastiach Afriky, kde príchod dvojčiat nie je vítaný. Tu sú dvojčatá zdrojom obáv. Tiež je tu na prvý pohľad jasné, že ide o dvojčatá. Na rozdiel od ostatných detí zostávajú dvojčatá nepomenované. Opustime teraz africký kontinent a presuňme sa k nám.

Aj u nás platí, že rovnaký deň narodenia dvojčiat často zvádza rodičov vyberať mená pre pár a nie pre dvoch samostatných jedincov. O aké mená najčastejšie ide? Poďme sa pozrieť, ako na túto otázku odpovedali mamičky dvojčiat.

Mená, ktoré sa k sebe nejakým spôsobom hodia. To je vôbec jedna z najbežnejších stratégií. Prakticky to znamená, že obe mená podobne rytmicky znejú, majú rovnaký pôvod, či sú si významovo podobné: „vyberali sme tak, aby spolu celkovo ladili“ (Hana a Jana), „aby boli obe mená staré“ (Štefan a Matej), „vyberali sme tak, aby sa dali podobne zdrobnieť“ (napr. Tom – Tomáško, Luky – Lukáško).
Dajú sa sem priradiť aj také varianty, kedy jedno meno sa vybralo už skôr a druhé sa zvolí tak, aby ladilo k prvému: „Mala som vysnené meno Vašek, druhé sme k nemu dovybrali, tak aby k sebe pasovali.“

Mená, s ktorými sú spojené spomienky na dvojice. Do tejto skupiny patria mená, ktoré asociujú známe dvojice (Peter a Lucia, Peter a Pavol, Šimon a Matúš), ale tiež môžu byť spojené s nejakou osobnou spomienkou alebo pripomenúť niečo iné: „Mala som v detstve dve bábiky, tak podľa nich sme ich pomenovali... Linda, tá bola v brušku vľavo, Petra vpravo.“

Výber mena na základe rovnakej dĺžky. Je ďalšou z častých stratégií výberu mien pre dvojčatá. Vybrané mená majú rovnakú dĺžku: „aby mali rovnaký počet písmen“ (napr. Veronika a Karolína), „aby boli rovnako dlhé“, „aby boli rovnako krátke“.

Mená začínajúce sa na rovnaké písmená. V týchto prípadoch je výber mien založený na tom, aby začínali na rovnaké začiatočné písmená: „aby mali obe dvojčatá rovnaké iniciály“ (napr. Ján a Jasmína).

Sem-tam vyberú rodičia pre svoje deti mená, ktoré celkovo pôsobia výnimočne. Tu môžeme zaradiť:
Mená zrkadlovo obrátené (napr. Anna Mária a Mária Anna).
Siamské mená. Pri týchto je hlavným kritériom to, že koncová spoluhláska a samohláska je zhodná so začiatočnými písmenami mena ďalšieho dieťaťa (napr. Jana a Naďa).
Stratégie výberu mien pre dvojčatá sú v niektorých prípadoch veľmi rafinované. Dochádza ku kombinácii a násobeniu vyššie popísaných spôsobov. Čo to znamená? Rodičia napr. vyberú mená tak, aby boli rovnako dlhé, súčasne začínali na rovnaké písmeno a navyše aby spolu celkovo ladili.

Zaujímavé nie je len to, aké mená rodičia pre dvojčatá vyberajú, ale aj spôsob, akým k ich výberu pristupujú.

Výber na základe vylučovacej metódy. Rodičia najskôr vytvoria zoznam mien, tzv. kandidátnu listinu, ktorá obsahuje najobľúbenejšie mená. Z tohto zoznamu sa následne mená buď vylosujú, alebo sa postupne vyškrtávajú. Na záver zostanú len dve konečné mená.
Výber mien si rodičia rozdelia. Pretože sú mená dve, má každý z členov rodičovského páru voľnú ruku pri výbere jedného mena. V prípadoch, že ide o pár odlišného pohlavia (teda chlapec a dievča), vyberá ženské meno muž, mužské naopak žena. Ak ide o dvojčatá rovnakého pohlavia, vyberie mená pre chlapcov muž a pre dievčatá žena. Niekedy je to pravdaže celkom naopak! Na svoje si môžu prísť aj súrodenci dvojčiat. Pokiaľ už rodičia doma dieťa majú, často sa do výberu zapája aj ono. Znamená to, že jedno meno vyberie otec alebo matka a druhé potom ich potomok. Príležitostne vyberajú mená aj ďalší rodinní príslušníci, napr. prarodičia, ale aj niekto zo skupiny blízkych priateľov.
Výber na základe rodinných tradícií. Pokiaľ je v rodine zvykom odovzdávať mená z pokolenia na pokolenie, má jedno z dvojčiat meno po otcovi, druhé po matke. Alebo každé z dvojčiat „zdedí“ meno po jednom z prarodičov, alebo po niekom inom z rodiny.
Výber na základe menín. Budúci rodičia niekedy berú ohľady aj na dátum sviatku každého dvojčaťa. Od toho sa tiež odvíja taktika výberu krstného mena. Pokiaľ chcú mať všetci oslavy „pokope“, zvolia mená tak, aby boli k sebe v kalendári čo najbližšie.

Na čo by sme mali pamätať pri výbere mien pre dvojčatá?

Meno nie je len prostriedok, ktorý slúži na pomenovanie. Z psychologického hľadiska je meno taktiež súčasťou osobnosti. Oslovovanie dieťaťa konkrétnym menom je preň jedným (nie však jediným) z dôležitých bodov. Dávame mu tak zreteľne najavo, že je jedinečnou a samostatnou osobnosťou. Napokon, dieťa rozoznáva krstné meno oveľa skôr ako zámeno ja. 

Aké úskalia sa môžu objavovať u dvojčiat? Samotná reakcia na krstné meno sa u detí, ktoré pochádzajú z dvojčiat, objavuje o niečo rýchlejšie, ako je to u detí narodených jednotlivo. Práve mená, ktoré znejú veľmi podobne, dvojčatá horšie rozlišujú. Neuvedomujú si, že dané meno patrí len im. Nezriedka sa stáva, že dvojčatá v útlom veku reagujú na vzájomné oslovenie. K tomuto „zmätku“ môžu niekedy, aj keď nevedomky, prispievať aj rodičia, ktorí pre ne vyberajú veľmi podobné mená.

Stáva sa, že takéto mená si pletie aj široké okolie. Extrémnym príkladom sú mená Tim a Tom. Pokiaľ sú si dvojčatá podobné navyše aj fyzicky, je tu problém. Už len z obavy, aby ich neoslovili nesprávnym menom, ich potom radšej ostatní oslovujú dohromady: „chlapci!“, „dievčatá!“´, „dvojčatá!“. Niekedy, snáď aj z bezradnosti, na jedno dvojča zavolajú napr. „Peterpavol“, a potom čakajú, na ktorú časť takto spojeného oslovenia zareaguje. Zabúdať by sme nemali ani na samotné dvojčatá. Nemusí byť pre ne príjemné neustále dookola opakovať: „Ja nie som Peter, ale Pavol.“

Je možné stretnúť sa aj s názorom, že pre dvojčatá sa majú vybrať rovnako dlhé krstné mená, aby si navzájom nezávideli. Osobne tento argument nepovažujem za vôbec opodstatnený. Žiarlivosť a rivalita patrí medzi „negatívne“ charakteristiky blízkeho vzťahu dvojčiat. Verte, že dvojčatá si (a to celkom bez zveličovania) budú závidieť kadečo!

To sú teda dôvody, prečo zaznieva zo strany psychológov varovanie. Pokiaľ je možné rodičom niečo odporučiť, tak to, aby pre deti vybrali mená, ktoré budú svojské a zreteľne odlišné. Pre samotné dvojčatá pomáha takýto krok na rozvoj identity. Aj okolie má lepšiu šancu ich od seba rýchlejšie a ľahšie rozoznať, oslovovať ich správnymi menami a vnímať ich ako individuality.

Ako sa budú volať vaše ratolesti záleží samozrejme len od vás. Napriek tomu, a práve preto, by sme mali ich výberu dopriať dostatok času. Mali by sme si byť tiež vedomí možných úskalí a stereotypov, ktoré výber mien pre dvojčatá sprevádzajú. Veď meno s každým dieťaťom rastie a bude ho sprevádzať po celý život.

 

Zdroj: Minarčíková, K. (2007). Specifika vývoje a výchovy dvojčat. Diplomová práce: FF UP Olomouc
Preklad: ah

Komentárov   

Julka
0 #1 MenáJulka 2015-03-21 19:58
Dátum: 16.05.2010

veľmi pekný článok, my sme dali rozdielne mená...máme Andrej, Šimon a najstarší syn je Martin...vyberali sme aby sa hodili k priezvisku, nemýlili sa mi a zneli rozdielne...aby si ich deti nemýlili...nechala som vybrať manželovi a ja som len schválila..ale musím napísať, že niekedy som už taká dopletená, že používam všetky tri naraz a k tomu aj mená mojich bratov...
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 139 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies