foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Prečo je dôležité deti donosiť?

Na čo sa treba pripraviť, pokiaľ sa deti chystajú na svet o pár týždňov skôr?

Vieme, že dvojčatá sa rodia o „niečo“ skôr, ako jedno bábätko. Optimálna a priemerná dĺžka dvojpočetného tehotenstva je 37 až 38 týždňov. Pravdaže, až 50 % dvojpočetných tehotenstiev je ukončených buď spontánne, alebo cisárskym rezom (keď sa deťom v brušku nedarí dobre), už medzi 26. a 37. týždňom.

Pripomeňme len, že tehotenstvo s jedným dieťaťom trvá 40 týždňov a priemerná hmotnosť bábätka je 3 500 g, u dvojčiat je to 2 400 g. Čím skôr sa bábätká narodia, tým majú väčšie problémy s adaptáciou v „novom svete“ (prostredie mimo maternice) a je u nich väčšie percento pravdepodobnosti nejakých zdravotných problémov.

Treba podotknúť, že dvojčatá dozrievajú o niečo rýchlejšie a väčšinou sú veľmi vitálne, dravé do života. Sú akoby „naprogramované“ na to, že sú dve v brušku, takže sa musia o všetko deliť a ako keby vedeli, že všetko dobehnú, keď prídu na svet.

Preto sa, mamičky, ockovia a všetci zúčastnení, netrápte myšlienkou, že by deti mohli byť väčšie, pretože „tamtí“ sú bacuľkovia. Berte svojich „drobčekov“ ako jedinečné individuality a verte v silu prírody a schopnosť detí „pobiť sa“ o svoje miesto na tomto svete.
Predsa len buďte pripravení na rôzne možnosti priebehu tehotenstva, pôrodu aj popôrodnej starostlivosti o deti a o samotnú mamičku.

Pre zaujímavosť uvádzam tieto údaje: 

 • 40. týždeň – normálny termín pôrodu (pre dvojčatá optimum 37. – 38. týždeň)
 • 34. – 37. týždeň ľahká nedonosenosť
  Deti sú obyčajne bez väčších porúch popôrodnej adaptácie.
 • 30. – 33. týždeň stredná nedonosenosť
  Deti zvyčajne mávajú problémy s adaptáciou, dýchaním a pod. Bábätká vážiace pod 1 500 g majú pravdepodobnosť ťažkého postihnutia 7 %.
 • 27. – 29. týždeň ťažká nedonosenosť
  Deti majú takmer vždy problémy s adaptáciou. Bábätká vážiace pod 1 000 g majú pravdepodobnosť ťažkého postihnutia 20 %.
 • 23. – 26. týždeň extrémne ťažká nedonosenosť
  Deti majú vždy ťažké problémy s adaptáciou. Bábätká vážiace menej ako 750 g majú pravdepodobnosť ťažkého postihnutia 30 %.

Hlavným výsledkom zdokonalenia intenzívnej novorodeneckej starostlivosti je výrazne znížená úmrtnosť novorodencov, výrazne zvýšený počet detí, ktoré prežívajú bez postihnutia, ale medzi prežívajúcimi deťmi je viac-menej nezmenené percento tých, ktoré prežívajú s postihnutím.

Čo má obsahovať komplexné sledovanie nedonoseného dieťaťa?

(Týka sa to detí s pôrodnou váhou približne 1 500 g a menších.)

 • sledovanie praktickým detským lekárom
 • sledovanie detským neurológom
 • podľa neurológa prípadné rehabilitácie (veľmi časté aj u nedonosených detí a pri ľahkej nedonosenosti)
 • vyšetrenie zraku a sluchu v 1. roku
 • vyšetrenie psychológom okolo 3. roku
Aké sú najčastejšie komplikácie pri liečbe nedonosených detí?
 • krvácanie do mozgových komôr
 • odumretie mozgového tkaniva
 • celková infekcia
 • prasknutie pľúc
 • odumretie časti čreva
 • poškodenie očnej sietnice
 • dlhodobé poškodenie pľúcneho tkaniva
Aké sú možné vývojové postihnutia nedonosených detí?
 • oneskorený pohybový vývoj – prejavuje sa aj v ľahších prípadoch
 • detská mozgová obrna – DMO (existujú rôzne stupne postihnutia)
 • nižší intelekt – výskyt tohto postihnutia je nižší, ako výskyt postihnutia pohybu
 • refrakčná chyba – okuliare, či škúlenie – častejšie postihnutie, ako úplná slepota
 • ťažká porucha zraku až slepota – menej časté postihnutie týkajúce sa detí ťažko až extrémne ťažko nedonosených
 • porucha sluchu – potreba používať slúchadlo až hluchota, našťastie tiež menej časté
 • ťažká porucha rastu – menej časté postihnutie
 • epilepsia – menej časté postihnutie

Je potrebné zdôrazniť, že všetky uvedené postihnutia sa môžu vyskytnúť nečakane u ktoréhokoľvek dieťaťa vrátane nedonosených.
Mamičky, prosím, nebojte sa predchádzajúceho zoznamu komplikácií, ale myslím si, že v prípade predčasného pôrodu je lepšie:

„S horším počítať – lepším sa dať prekvapiť!“

Podľa mňa je vaša informovanosť veľmi dôležitá a spája sa so zásadou vyrovnávania sa s prípadným postihnutím dieťaťa:

„Rodičia majú vedieť čo najviac o svojom dieťati!“

To znamená vedieť o všetkých možnostiach, o tom, čo môže vaše predčasne narodené dieťa stretnúť. S poučenými rodičmi aj lekári oveľa lepšie komunikujú, uľahčuje im to prácu a drahý čas, keď nemusia všetko od začiatku zložito vysvetľovať.

(Tieto fakty som čerpala z časopisu Betynka z roku 1998.)

„Umenie komunikácie medzi lekárom a rodičmi detí je veľmi dôležitá vec. A nie každý to vie. Ale rozhodne je dôležité hovoriť s rodičmi čo najviac, vysvetliť im napríklad, že nevieme presne, ako sa bude dieťa po pôrode vyvíjať alebo aké budú následky nášho ďalšieho zákroku, ale že teraz urobíme, čo bude v našich silách. Je dobré hovoriť na rovinu hneď od začiatku, aby rodičia vedeli, že hráme fér.“ 

MUDr. Lumír Kantor,
primár novorodeneckého odd. FN Olomouc,
časopis Reflex

„Rodičia postihnutých detí vnímajú prežitky a zážitky, ktoré sú iným ľuďom utajené a presvetľujú celé ich myslenie.“

prof. Zdeněk Matějček,
detský psychológ

Čo všetko môže mamička urobiť pre to, aby svoje deti čo najdlhšie donosila?

Tento problém vám priblížim ako laik – mamička, ktorá spomenuté prežila. V prvom rade je dôležitý včasný nástup na PN. Aj keď sa v dnešnej dobe žije veľmi ťažko a väčšina z nás potrebuje každý cent, zdravie detí je pre vás najdôležitejšie. Väčšina mamičiek má od svojho gynekológa hneď od začiatku nakázaný pokojný režim.
Ďalším „stupňom“ je domáci pokoj na lôžku. Pokiaľ čakáte prvé deti, táto podmienka sa dá ľahko splniť, ale pokiaľ už doma jedno malé dieťa máte, nevie sa o seba postarať, celkový pokoj na lôžku dodržať nemôžete aj keď sa budete akokoľvek snažiť. Podvedome, že sa prehrešujete neustálou starostlivosťou o malé dieťa, sa naopak ešte stresujete. Čím viac od dieťaťa chcete pokoj, tým vyžaduje od vás viac a hnevá.
Prvé štyri mesiace som bola naozaj katastrofálne unavená a štvorročná dcérka nesmela do škôlky, lebo z nej stále „nosila“ zápal priedušiek. Jediným vyslobodením pre mňa boli videokazety s rozprávkami. Po obede som vždy jednu pustila dcérke a dúfala, že pri nej vydrží aspoň hodinku a nechá ma oddychovať.
Potom už ostáva len hospitalizácia v nemocnici. Niektoré mamičky v nemocnici strávia aj tri mesiace, iné pár týždňov a dní pred pôrodom, ale poznám aj mamičky, ktoré v nemocnici neležali. Myslím si, že záleží od individuálneho prístupu gynekológa – aký je kto opatrný. Niekto kladie väčší dôraz na prevenciu, niekto situáciu rieši, keď nastanú komplikácie.
Jedna budúca mamička trojčiatok zmobilizovala všetku svoju vôľu, rodinu, staršie deti a jednoducho doma zaľahla, nevnímajúc domáci neporiadok alebo nutnosť variť. Teraz v 32. týždni sú deti stále v brušku, lekári sú z mamičky nadšení, veľmi ju chvália a všetkým dávajú za príklad. Váha bábätiek sa blíži k 1 500 g, čo je na trojčiatka nádherné.
Nedokážete si predstaviť, aké musí byť aj obyčajné ležanie náročné!
Mamičku deti všade tlačia a dvanásť končatín trojčiatok musí mať „zapichnutých“ vo všetkých orgánoch. Vstať z postele môže len s podporným tehotenským pásom! Je to jednoducho mamička – hrdinka!

Čo môžu urobiť lekári na oddialenie pôrodu?

Ako prvé opatrenie proti predčasnému pôrodu sa asi v 16. týždni tehotenstva vykonáva tzv. steh alebo „zašitie“ (cerkláž). Ide o malý vaginálny zákrok vykonávaný v krátkodobej anestézii, pri ktorom je mamička hospitalizovaná asi týždeň. Veľmi jednoducho povedané – lekár vám stehom stiahne hrdlo maternice ako vrecko. Tento malý zákrok sa predtým robil väčšinou pri všetkých viacpočetných tehotenstvách. Dnes sa viac prihliada na priebeh predošlého pôrodu alebo k aktuálnemu stavu maternicového hrdla alebo krčka. Je nutné uviesť, že tento výkon patrí k invazívnym metódam – to znamená, že bezprostredne po ňom môže dôjsť k spontánnemu potratu alebo k infekcii. Percento takýchto prípadov je však veľmi malé.
Pokiaľ má mamička predčasné sťahy maternice, väčšinou býva hospitalizovaná. Intenzitu týchto sťahov zistia lekári na prístroji, ktorý sa volá kardiotokograf (KTG), niekedy nazývaný ako monitoring. Neskúsené mamičky väčšinou nevedia na čo sa používa. Tento prístroj zaznamenáva dve položky súčasne.
Prvým záznamom je intenzita sťahov maternice. Na papieri je znázornená ako rovná čiara (pokiaľ je činnosť maternice nulová) alebo ako vlnovky rôznej frekvencie a výšky. Čím vyšší a častejší je výskyt vlnovky v zázname, tým väčšie sú sťahy maternice. Pokiaľ sa tak deje pred termínom pôrodu, lekári musia nasadiť liečbu preparátmi, ktoré sťahy tlmia. Je možné urobiť tak liekmi, ktoré sú časované, podobne ako antibiotiká, alebo infúziou do žily, ktorá je nárazovou záležitosťou, používanou pri zhoršení stavu.
Druhý záznam kardiotokografu sleduje činnosť srdiečka jedného bábätka a ide o „roztrasenú“ čiaru. Pokiaľ akcia srdca jedného z bábätiek zlyháva, pristupuje sa väčšinou k okamžitému cisárskemu rezu a prípadne nedonosené bábätká trávia dobu po pôrode na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti.
Drahšie prístroje sledujú činnosť srdca oboch bábätiek – majú teda tri sondy.

Pokoj na lôžku je vždy neodmysliteľnou súčasťou liečby o to viac v prípade, kedy sa skracuje krček maternice a otvára sa hrdlo maternice. Tu záleží na každej mamičke, ako zodpovedne k tejto úlohe pristúpi, aká bude disciplinovaná, ako bude spolupracovať s lekármi, pretože starostlivosťou je naozaj možné pôrod oddialiť.

Jednej mamičke začala v 16. týždni tehotenstva odtekať plodová voda. Ihneď odišla do pôrodnice. Na ultrazvuku lekári zistili, že napriek tomuto závažnému faktu sa bábätku v brušku darí dobre. Mamička zaľahla na nemocničné lôžko a naozaj celé tri týždne z neho nevstala, ani na WC. Aj s ultrazvukom radšej k mamičke pani doktorka prišla, aby všetko mohla skontrolovať. Plodové obaly sa časom zacelili a plodovej vody pribúdalo. Len vďaka starostlivosti lekárov a stopercentnej disciplinovanosti mamičky sa bábätko podarilo zachrániť. Narodilo sa v 40. týždni úplne zdravé!Zdroj: www.dvojcata.webzdarma.cz
Preklad: ah


Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 67 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies