foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Transfúzny syndróm dvojčiat

Feto-fetálna transfúzia, TTTS
Transfúzny syndróm u dvojčiat je porucha, ktorá sa občas vyskytuje u monochoriálnej placenty (jedna spoločná placenta pre obe deti) a spôsobuje, že jedno z jednovaječných dvojčiat je zásobované krvou menej a druhé naopak viac.

V placente sa vytvára spoločné cievne spojenie, čo spôsobuje nerovnováhu v prísune živín a krvi medzi dvoma deťmi. Rozlišujeme rôzne stupne závažnosti tejto poruchy, ale pretože sa môže kedykoľvek počas tehotenstva zhoršiť, patrí medzi tie život ohrozujúce. V článku sú uvedené rozdiely medzi tehotenstvom u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat. Transfúzny syndróm môže nastať len u jednovaječných dvojčiat alebo viacerčiat, pokiaľ majú jednu spoločnú (monochoriálnu) placentu.

Ako je všeobecne známe, existujú dva typy dvojčiat:

 • Dvojvaječné (dizygotné) 
  - dve vajíčka boli oplodnené dvomi spermiami. Tieto dvojčatá sú technicky vzaté súrodenci, ktorí sa narodili v rovnakom čase. Každé má vždy svoju placentu a svoj chorión – plodový obal (bichoriálne dvojčatá). 
 • Jednovaječné (monozygotné)
  - jedno vajíčko je oplodnené jednou spermiou. Tieto dvojčatá majú vždy rovnaké pohlavie a sú to tzv. identické dvojčatá. V tehotenstve jednovaječných dvojčiat je vysoký výskyt komplikácií, najmä vtedy, keď proces delenia prebehne dlhšie ako za 4 dni po oplodnení. Výsledkom je jedna monochoriálna placenta, spoločná pre obidve alebo viac detí.

Existujú dva typy monochoriálneho tehotenstva, u ktorých môže dôjsť k transfúznemu syndrómu:

Monochoriálne biamniálne
Keď sa zárodok náhodne rozdelí medzi 4. – 8. dňom po počatí, výsledkom je tehotenstvo, kde dvojčatá majú každé svoj vlastný amniový vak (biamniálny) a majú spoločnú placentu (monochoriálnu) a vonkajší plodový obal. Väčšina týchto tehotenstiev prebieha bez komplikácií. Ale približne u 15 % počas trvania tehotenstva bude prísun krvi medzi deťmi v nerovnováhe a varovné príznaky transfúzneho syndrómu sa objavia na ultrazvuku (pozri varovné príznaky uvedené nižšie). Syndróm sa môže vyskytnúť u dvoch alebo viac detí pri viacpočetnom tehotenstve, akonáhle majú deti jednu spoločnú monochoriálnu placentu.

Monochoriálne monoamniálne
Keď sa zárodok náhodne rozdelí medzi 8. – 12. dňom po počatí, výsledkom je tehotenstvo, v ktorom majú deti spoločnú placentu (monochoriálnu) a vonkajší i vnútorný – amniový vak (monoamniálny). Tento typ tehotenstva môže byť rovnako postihnutý transfúznym syndrómom, ale je oveľa ťažšie ho diagnostikovať, pretože deti majú spoločný amniový vak. Takže tu hrozí, že môžu mať obmotanú pupočnú šnúru okolo krku. Odhaduje sa, že približne 50 % detí zomrie na obmotanú pupočnú šnúru okolo krku. Preto je dôležité, aby mamičky, čakajúce monochoriálne monoamniálne dvojčatá, boli dôkladne sledované a od 20. t. t. chodili na kontroly najmenej 1x za dva týždne.

Jedným z varovných príznakov transfúzneho syndrómu dvojčiat na ultrazvuku je rozdiel vo veľkosti detí. Jedno dvojča (darca) je obmedzené v raste tým, že dostáva menej krvi a živín ako normálne. Dvojča – darca málo vylučuje a má len veľmi málo, alebo takmer žiadnu plodovú vodu vo svojom amniovom vaku. Niekedy hovoríme o tzv. oligohydramnione.
Naproti tomu sa oveľa viac krvi dostáva druhému dvojčaťu – príjemcovi. Vďaka spojkám medzi cievami v placente dochádza k prepojeniu krvných obehov a krv nerovnomerne preteká cez darcu a hromadí sa u príjemcu, ktorý sa tejto krvi nedokáže efektívne zbaviť. Dvojča – príjemca často vylučuje viac, vytvára zvýšené množstvo plodovej vody v amniovom vaku (polyhydramnion).

Spoločná placenta

Jedným z hlavných dôvodov obmedzenia rastu je nerovnomerné zásobovanie dieťaťa placentou. Dvojča – darca môže dostávať z placenty až menej ako polovicu živín. To je jeden z dôvodov, prečo Organizácia pre transfúzny syndróm dvojčiat (The Twin to Twin Transfusion Syndrome Foundation) presadzuje vyšetrenie ultrazvukom raz do týždňa od 16. týždňa až do pôrodu. Ak má dieťa z placenty málo živín, v určitom gestačnom týždni (týždni tehotenstva) prestane rásť. Nebude mať pre rast zo spoločnej placenty dostatok živín a kyslíka. Rast u detí je mimoriadne dôležitý a často je podceňovaný. Prísun krvi pri transfúznom syndróme rovnako ovplyvňuje rozdiel vo veľkosti u detí. Transfúzny syndróm je často kombinovaný s problémom nerovnomerného prísunu živín zo spoločnej placenty.

Návrhy liečebných postupov

V prípade, že dôjde k transfúznemu syndrómu u dvojčiat, je potrebné začať s okamžitým presunom mamičky na špecializované oddelenie a začať s liečbou. Tá pozostáva z niekoľkých možných postupov:

 • Amnioredukcia
  - odstraňovanie nadbytočnej plodovej vody v okolí príjemcu, ktorá sa môže niekoľkokrát opakovať.
 • Laserová operácia
  - odstráni spojky medzi krvnými cievami a oddelí krvné obehy dvojčiat v spoločnej placente laserovým lúčom. Každé dieťa tak dostáva krv nezávisle na tom druhom. Pre tento druh zákroku však musia byť splnené kritériá na základe ultrazvukového vyšetrenia, pokoj na lôžku a správna výživa (vysvetlené nižšie, kombinované s vyššie uvedenými metódami).

Čo môžeme ako rodičia urobiť? 

 1. Uistite sa, že váš pôrodník má dosť skúseností s vysokorizikovým tehotenstvom.

   

 2. Uistite sa, že váš pôrodník robí, čo najskôr, ako je v tehotenstve možné (do konca prvého trimestra), ultrazvukové vyšetrenia na určenie počtu vonkajších plodových obalov (či je len jeden, alebo dva). Ak sú deti rovnakého pohlavia, potrebujete vedieť, či majú spoločnú placentu, alebo má každé svoju. Ak majú spoločnú placentu, dôležité je robiť ultrazvuk čo najčastejšie. Trvajte na tom, aj keď o toto vyšetrenie budete musieť naozaj bojovať. Nenechajte sa odradiť. Ak sú deti opačného pohlavia, sú vždy dvojvaječné a nemôžu mať transfúzny syndróm. Pýtajte sa vášho lekára tak dlho, pokiaľ nie ste spokojní a pokiaľ nerozumiete všetkým jeho odpovediam.

   

 3.  Ak majú deti spoločný chorión, naozaj sa o seba starajte. Jednou z možností je riadiť sa radami Dr. Juliana De Lia, ktorý položil základy laserovej chirurgie pred takmer 20 rokmi. Odporúča pridávať k strave proteínové nápoje. Myslí si, že matky s transfúznym syndrómom môžu trpieť podvýživou a navyše je tu problém s nadbytočnou plodovou vodou okolo dvojčaťa – príjemcu. Pitie proteínových nápojov môže pomôcť vrátiť hladinu proteínov v krvi späť do normálu. Mnoho žien sa po tom, čo začali piť proteínové nápoje, naozaj cítilo lepšie. Väčšina lekárov výživu úplne prehliada. Spolu s pitím proteínových nápojov je odporúčaný aj pokoj na lôžku. Pokoj na lôžku je definovaný ako horizontálna poloha (najlepšie na ľavom boku), kedy sa vstáva len k jedlu, do sprchy, na záchod a na vyšetrenie k lekárovi. Poloha na ľavom boku znižuje tlak na maternicový krček a pomáha zvýšiť množstvo krvi a kyslíka v placente, čo deťom prospieva.

   

 4. Uistite sa, že váš lekár kontroluje maternicový krček na každej kontrole. Mnoho lekárov to taktiež často prehliada. Ak sa skráti dĺžka krčka na dva a menej centimetrov, môže byť vykonaná cerkláž (steh na maternicovom krčku), do a počas 25. týždňa. To zachránilo už mnoho tehotenstiev. Laserový zákrok môže byť vykonaný aj po cerkláži, ale len do 26. týždňa tehotenstva.

   

 5. Ak sa objavia príznaky transfúzneho syndrómu, alebo náhle zaznamenáte zväčšenie objemu svojho bruška, neodkladne si vyžiadajte stretnutie s odborníkom – špecialistom, ktorý navrhne možnosti liečby. Opýtajte sa, čo si myslí o laserovej operácii, a či je vhodná vo vašom prípade. Znovu opakujeme, že „NIE“ nie je odpoveď. Organizácia TTTS Foundation rovnako odporúča kontaktovať priamo laserového odborníka, aby ste získali presné a aktuálne informácie od lekára, ktorý takéto operácie vykonáva.

   

 6. Pokúste sa preštudovať a pochopiť problematiku týkajúcu sa placenty a transfúzneho syndrómu. Vyslovene sa zamerajte na tieto ukazovatele: rozdiely vo veľkosti detí, obvod vášho bruška, množstvo plodovej vody okolo každého dieťaťa, poloha placenty v maternici, Dopplerovo vyšetrenie a maternicový krček.

Varovné príznaky transfúzneho syndrómu dvojčiat: 

 • nápadne sa zväčšujúca maternica;
 • voda v tele jedného alebo oboch dvojčiat (srdcové zlyhanie – vodnateľnosť);
 • jedna placenta;
 • deti rovnakého pohlavia;
 • nesúlad v raste, deti rastú každé iným tempom;
 • priveľa plodovej vody v jednom amniovom vaku a primálo v druhom;
 • v 16. – 26. týždni tehotenstva neúmerne veľké brucho (30 cm a viac – vzdialenosť medzi lonovou kosťou a vrchným okrajom maternice);
 • Dopplerovo vyšetrenie detí bez diastolického a reverzného toku v cievach;
 • maternicové hrdlo sa stenčuje a skracuje na 2 cm a menej;
 • náhly váhový nárast alebo opuchy u matky.

Organizácia pre transfúzny syndróm (TTTS Foundation) tvrdí, že bez liečebného postupu by sa počet úmrtí dvojčiat s transfúznym syndrómom od polovice tehotenstva (16. – 26. týždeň) pohyboval okolo 80 zo 100, väčšinou ako dôsledok predčasného pôrodu. Čím neskôr sa syndróm vyvinie, tým väčšiu šancu na donosenie deti majú. Váš ošetrujúci lekár by mal byť tým najlepším zdrojom informácií čo sa týka vašej osobnej situácie a mal by s vami prebrať, ako túto situáciu zvládnuť. Ale pamätajte, že konečné rozhodnutie o vašich deťoch je VAŠE.

 

Zdroj: Mama a ja 10/2009 (z knihy Co nevíte o dvojčatech, vydal: Portál 2009)Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 154 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies