foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Dojčenie – dôležité je správne začať


Dojčenie je prirodzený, fyziologický spôsob kŕmenia dojčiat a malých detí a ľudské mlieko je špecificky uspôsobené pre ľudské dojčatá. Umelé mlieka vyrobené z kravského mlieka alebo zo sójových bôbov, sú len zdanlivo podobné materskému mlieku a reklamy, ktoré tvrdia opak, zavádzajú. Dojčenie by malo byť ľahké a bezproblémové pre väčšinu matiek. Dobrý začiatok pomáha tomu, aby bolo dojčenie zážitkom šťastia pre matku i dieťa.

Prevažná väčšina matiek je dokonale uspôsobená na to, aby svoje deti výlučne dojčili približne 6 mesiacov. V skutočnosti väčšina matiek produkuje viac než dostatok mlieka. Zastarané metódy v nemocniciach založené na kŕmení z fľaše však nanešťastie stále prevažujú v príliš mnohých zdravotníckych inštitúciách  a výsledkom je, že dojčenie sa pre príliš veľa matiek a detí stáva ťažkým, ak nie nemožným. Aby bolo dojčenie pevne ustanovené, je rozhodujúci dobrý začiatok v prvých pár dňoch. Treba priznať, že aj napriek hroznému začiatku sa to mnohým matkám a deťom nakoniec podarí.

Kľúčom k úspešnému dojčeniu je, aby sa dieťa správne prisalo. Dieťa, ktoré sa prisaje správne, dostáva aj dostatok mlieka. Dieťa, ktoré sa dobre neprisaje, má oveľa väčšie ťažkosti pri získavaní mlieka, hlavne ak je ho málo. Zlému prisatiu možno prirovnať snahu nakŕmiť dieťa z fľašky, v ktorej cumlíku je príliš malá dierka – fľaša je plná mlieka, dieťa ho však veľa nedostane. Ak sa dieťa prisaje nesprávne, môže navyše spôsobovať matke bolesti bradaviek. A ak sa mu nedostáva dostatok mlieka, väčšinou ostáva na prsníku dlhú dobu, čím zhoršuje matke bolesť. Nanešťastie, ktokoľvek môže povedať, že dieťa sa prisalo správne, aj keď to nie je pravda. Príliš veľa ľudí, ktorí by mali o týchto veciach vedieť, jednoducho nevie, ako správne prisatie vyzerá.
Tu je niekoľko spôsobov, ako si dojčenie uľahčiť:

1. Správne prisatie je rozhodujúce pre úspech. Toto je kľúč k úspešnému dojčeniu. Príliš veľa matkám, bohužiaľ, „pomáhajú“ ľudia, ktorí nevedia, čo je správne prisatie. Ak vám niekto hovorí, že prisatie vášho dvojdňového dieťaťa je správne, napriek tomu, že máte veľmi boľavé bradavky, buďte skeptickí a spýtajte sa niekoho iného, kto o tom niečo vie. Pred tým, než odídete z nemocnice, by vám mali ukázať, ako je dieťa  prisaté správne, kedy naozaj dostáva mlieko z prsníka a ako zistiť, či dostáva mlieko z prsníka (typ satia:  ústa naširoko otvorené – pauza – zavreté ústa). Pozrite si taktiež videá na webovej stránke www.drjacknewman.com o prisávaní dieťaťa. Ak opúšťate nemocnicu a neviete o tomto nič, rýchlo sa obráťte na skúsenú poradkyňu. Niekedy zdravotnícky personál presviedča matku, že ak je pre ňu dojčenie bolestivé, prisatie nie je dobré (čo je väčšinou pravda) a matka by mala dieťa odtiahnuť a skúsiť ho prisať znova. Toto nie je správny postup. Bolesť obvykle ustúpi a dobré prisatie by sa malo trénovať na druhej strane alebo pri nasledujúcom dojčení. Odťahovanie dieťaťa z prsníka a snaha o opätovné prisávanie dieťaťa len znásobuje bolesť a poškodenie.

2. Dieťa by malo byť priložené k prsníku hneď po pôrode. Prevažnú väčšinu novorodencov možno priložiť k prsníku v priebehu pár minút po pôrode. Aj výskumy potvrdzujú, že mnohé deti, ak sa im dá šanca, sa už pár minút po pôrode vedia samy priplaziť k prsníku z matkinho brucha, dokážu sa prisať a začať sa dojčiť. Tento proces môže trvať hodinu a dlhšie, no matke a dieťaťu by sa tento spoločne strávený čas dopriať mal, aby sa mohli vzájomne spoznávať. Deti, ktoré sa samy prisajú, majú potom oveľa menej problémov s dojčením. Tento proces si nevyžaduje žiadne úsilie zo strany matky, preto tvrdenia, že matka je na to po pôrode príliš unavená, sú nezmysel. Mimochodom, štúdie dokázali, že tesný fyzický kontakt pokožky s pokožkou medzi matkou a dieťaťom zohrieva dieťa rovnako ako inkubátor.

3. Matka a dieťa by mali byť na izbe spolu. Na separáciu zdravej matky od zdravého dieťaťa nie je absolútne žiadny lekársky dôvod, a to ani na krátku dobu. 

  • Nemocnice, ktoré rutinne matky od detí po narodení separujú, používajú zastarané postupy a dôvody na separáciu, často je ich cieľom len to, aby rodičom dali najavo, koho treba poslúchať (nemocnicu) a kto má poslúchať (rodičia). Často sú dôvody pre separáciu falošné. Napr. dieťa, ktorému odišla smolka pred pôrodom. Ak je také dieťa už pár minút po pôrode úplne v poriadku, bude sa mu dariť aj naďalej a nemusí byť na niekoľko hodín umiestnené v inkubátore „na pozorovanie“. 
  • Pre tvrdenie, že matky, ktoré sú oddelené od detí, si lepšie oddýchnu, nie je žiadny dôkaz. Naopak, sú lepšie oddýchnuté a menej stresované, ak sú so svojimi deťmi. Matky a deti sa učia spať v tom istom rytme. A tak, keď sa dieťa prebúdza na kŕmenie, matka sa tiež začína prirodzene budiť. Toto nie je pre matku také únavné, ako keď ju zobudia z hlbokého spánku, do ktorého často upadne, ak dieťa spí a prebúdza sa inde ako ona. Ak sa matke ukáže, ako môže kŕmiť dieťa, keď spolu ležia vedľa seba, lepšie si oddýchne. 
     
  • Dieťa dáva najavo, že je pripravené na kŕmenie už dlho pred tým, ako začne plakať. Môže sa napr. zmeniť jeho dýchanie, alebo sa môže začať preťahovať. Matka, ktorá spí ľahkým spánkom, sa zobudí, začne jej tiecť mlieko a pokojné dieťa nakŕmi. Dieťa, ktoré už určitý čas plakalo pred tým, ako bolo priložené na prsník, ho môže odmietnuť, aj ak je vyhladnuté. Matky a deti by mali byť povzbudzované spať spoločne už v nemocnici. Pre matky je to skvelý spôsob ako si oddýchnuť, kým sa dieťa dojčí. Dojčenie by malo znamenať oddych, nie únavu.

4. Deťom by sa nemali dávať umelé náhrady prsníka. Zdá sa, že sa diskutuje o tom, či existuje „zmätenie cumlíkom“. Dieťa prijme čokoľvek, čo mu poskytuje rýchly tok tekutiny a bude odmietať kŕmenie, ktoré mu ho neposkytne. Preto v prvých dňoch, keď matka produkuje len málo mlieka (ako to príroda naplánovala) a dieťa dostane fľašku (ako príroda plánovala?), z ktorej rýchlo tečie, začne dieťa uprednostňovať fľašku. Prísť na to prečo, nie je žiadna veda, napriek tomu sa zdá, že veľa zdravotníkov, ktorí by ženám mali pomáhať, toho nie je schopných. Všimnite si, že zmätené nie je dieťa! Zmätenie cumlíkom zahŕňa množstvo problémov, vrátane toho, že dieťa potom nie je schopné prisať sa na prsník tak dobre, ako by mohlo, a tak nezískava toľko mlieka, koľko by mohlo, prípadne má matka potom boľavé bradavky. Fakt, že dieťa je schopné piť aj z prsníka, aj z fľašky, neznamená, že fľaša nemá negatívny  vplyv. Načo teda používať fľašu v prípade, že dieťa potrebuje byť dokrmované, keď v súčasnosti už existujú alternatívne spôsoby?

5. Žiadne obmedzenia v dĺžke a frekvencii dojčenia. Dieťa, ktoré pije správnym spôsobom, nestrávi na prsníku dlhé hodiny. Dieťa, ktoré to robí, sa  zvyčajne neprisáva správne a nedostáva všetko mlieko, ktoré by mohlo. Nájdite si niekoho, kto vám pomôže napraviť prisatie dieťaťa a používajte techniku stláčania, aby dieťa získalo viac mlieka (pozri materiál Stláčanie prsníka). Stláčanie v prvých dňoch veľmi dobre pomáha tomu, aby začalo dobre tiecť kolostrum. Táto metóda, a nie cumlík, nie fľaša a nie odnesenie dieťaťa sestričkám, je to, čo skutočne pomôže.

6. Dokrmovanie vodou, glukózou alebo umelým mliekom je len zriedkavo potrebné. Dokrmovaniu sa väčšinou dá vyhnúť tým, že sa dieťa správne prisaje na prsník, a tak získa všetko dostupné mlieko. Ak vám niekto hovorí, že treba dokrmovať bez toho, aby vás videl dojčiť, spýtajte sa radšej niekoho, kto vie, o čom hovorí. Pre dokrmovanie existujú zriedkavo indikácie, často je však odporúčané len z pohodlnosti zdravotníckeho personálu. Ak situácia vyžaduje dokrmovanie, malo by byť podané pomocou laktačnej pomôcky na prsníku (pozri materiál Použitie laktačnej pomôcky), nie pohárikom, po prste, striekačkou alebo fľašou. Najlepšie je dokrmovať vlastným kolostrom. Môže byť zmiešané s 5 % glukózou, ak si nedokážete na prvý raz veľa odstriekať. Umelé mlieko takmer nikdy nie je potrebné v prvých pár dňoch.

7. Vzorky umelého mlieka zadarmo a letáky spoločností, ktoré ho vyrábajú, nie sú darček. Jediným účelom týchto „darčekov“ je, aby ste si zvykli používať umelé mlieko. Je to veľmi účinná a neetická reklama. Ak dostanete takýto „darček“ od zdravotníckeho personálu, mali by ste sa zamyslieť nad ich vedomosťami o dojčení a nad ich presvedčením o správnosti dojčenia. „Ale ja potrebujem umelé mlieko, lebo moje dieťa nedostáva dostatok!“ Možno, ale je oveľa pravdepodobnejšie, že ste nedostali správnu pomoc a dieťa len nedostáva mlieko, ktoré je dostupné. Dokonca aj v prípade, že potrebujete umelé mlieko, nikto by vám nemal odporúčať konkrétnu značku a dávať vám vzorky zadarmo. Nájdite si správnu pomoc. Vzorky umelého mlieka ňou nie sú.

Za určitých okolností nie je možné začať včas s dojčením. Väčšina „lekárskych dôvodov“ (napr. medikamentózna liečba matky) však nie je ozajstným dôvodom na prerušenie alebo oddialenie dojčenia. V takom prípade dostávate nesprávnu informáciu. Získajte správnu pomoc. Nedonosené deti sa môžu začať dojčiť oveľa, oveľa skôr, ako sa naozaj začnú v mnohých nemocniciach. V skutočnosti štúdie  jednoznačne dokazujú, že pre nedonosené dieťa je menej stresujúce dojčiť sa, ako sa kŕmiť z fľaše. Príliš mnoho zdravotníckeho personálu, ktorý má na starosti nedonosené deti, si toho nanešťastie nie je vedomých.

 


Materiál:
Dojčenie - dôležité je správne začať, revízia január 2005
Preklad: Mamila, o.z., 2008
Zdroj: www.mamila.sk

 

 

 

 

Komentárov   

Aďa
0 #4 Dojčenie po cisárskomAďa 2015-03-21 20:17
Dátum: 12.10.2010

Mne sa chlapci narodili v 34tt a po cisárskom. Nemohla som im zo začiatku dávať moje mlieko lebo som bola na antibiotikách tak na tretí deň po pôrode som si povedala, že je načase spustiť laktáciu, tak som začala a večer sa mi pekne mliečko spustilo, len som ho vylievala. Potom keď som mohla už dojčiť a nabehla som k deťom, že teda skúsim priložiť, tak doktorka, že načo že sú ešte malí...proste snažila sa ma odradiť, nechápem prečo, ale ja som povedala že predsalen skúsim a jedného som si priložila, pekne sa chytil, dokonca spapal 30 ml mlieka čo mal dennú dávku. Doktorka potom povedala, že to je dobre že sa chytil lebo že už s ním mali problémy lebo už nevedeli kde mu pichnúť infúzku, tak nakoniec bola rada, že som s tým začala. Cvičili sme v nemocnici aj tú orofaciálnu stimuláciu ale chlapci ju ani nepotrebovali, doma sa pekne rozpili tak hádam nám to vydrží. Teraz majú tri mesiace a dojčím oboch, zatiaľ bez problémov. Nedokrmujem.
Citovať
Boba
0 #3 ČlánokBoba 2015-03-21 20:16
Dátum: 06.06.2010


Rada je jednoducha, zacat deticky prikladat akonahle je to zo zdravotnych dovodov mozne. Kazde dieta sa vie naucit sat. Sme toho ziarivym prikladom (zaciatok prikladania po 3. a 4. tyzdni pobytu v inkubatore). A nenechat sa odradit tym, ze si babo vzdy "nevytiahne" potrebne mnozstvo, treba dokrmit cez striekacku, pripadne jedno kojenie vynechat a krmit cez cumlik a potom znova. Deti casom zosilneju a vytiahnu kolko treba.

A este: tento tyzden som mala tu cest spoznat maminu, ktora rodila v 27 tt a tiez sa uspesne rozkojila :o) Takze to nie je nic tazke, len to stoji vela casu a namahy. Ale niet nad kojenie (zdravotne ale aj prakticke dovody)...
Citovať
Aďa
0 #2 ČlánokAďa 2015-03-21 20:15
Dátum: 22.05.2010

Júlia, aj takýto článok by tu mal onedlho byť ak niečo o tom zoženiem.
Citovať
Júliana
0 #1 DojčenieJúliana 2015-03-21 20:14
Dátum: 16.05.2010

pekný článok, len mi tam chýba ako začať, ked sú detičky narodené skôr a nie sú schopné sa prisať a zo zdravotných dôvodov nemôžu ich matke priložiť po pôrode, ...
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 65 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies