foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Zdá sa, že rozdiely medzi viacerčatami nie sú dané geneticky ...

DvojčatáVšeobecne sa usudzuje, že rozdiely medzi viacerčatami nie sú dané geneticky, ale vyplývajú z rozdielnych podmienok, za ktorých vývoj po pôrode prebieha.


Sú teda dané prostredím, v ktorom sa viacerčatá pohybujú, a okolím, v ktorom vyrastajú. Komunikácia s deťmi  dvojčatami prebieha ako s dvojicou  nie ako so samostatným jedincom  a to až v 90 % komunikačných situácií. Nie je ťažké odhadnúť, že práve tento fakt bude hrať v živote dvojčiat veľmi vážnu úlohu. Dvojčatá, najmä jednovaječné, majú totiž veľké problémy s tzv. separáciou a identifikáciou, t. j. s uvedomovaním si seba samého ako jedinečnej bytosti.


Či už si ich okolie tento fakt uvedomuje, alebo nie, na dlhý čas dochádza u dvojčiat (z ich hľadiska) k stavu, keď dve osobnosti sú vnímané de facto ako osobnosť jedna. Tým dochádza k čiastočnému potlačeniu rozvoja samostatného myslenia a konania. Dôležitú úlohu tu hrá aj to, že dvojčatá spolu trávia všetok čas. Majú rovnaké skúsenosti, spolu prechádzajú väčšinu životných situácií a aj pri hre si vystačia samy. Nielen že sú spolu cez deň, ale ich veľmi tesná väzba sa prehlbuje aj v noci.


Kým ostatné deti a súrodenci majú vzhľadom k vekovému rozdielu iný časový harmonogram, rozdielne sa prebúdzajú, rozdielne chodia spať, svoje povinnosti plnia v inú dennú dobu a voľný čas trávia väčšinou s kamarátmi svojej vekovej kategórie, pri dvojčatách je to inak.

 

Ich vzájomná citová väzba je veľmi silná, najmä u jednovaječných dvojčiat, a s postupujúcim vekom sa ešte násobí. Ani v dospelosti tieto vzťahy nestrácajú na sile. Hoci žijú svoj relatívne samostatný život, majú svoje vlastné rodiny, príp. rozdielne zamestnania, nie sú títo ľudia schopní zbaviť sa svojej vzájomnej citovej väzby. V podstate majú akýsi svoj mikrosvet, v ktorom jeden je súčasťou druhého a naopak. Oveľa častejšie než ostatní súrodenci sa navštevujú a voľný čas svoj i svojej rodiny sa snažia tráviť čo najviac spolu. A výnimkou nie je ani to, že si dvojčatá vyberú rovnaké povolanie, nastúpia do rovnakého zamestnania a ako svojich partnerov si zvolia súrodencov alebo tiež dvojčatá. 

 

Aký vplyv má silné a neustále spojenie dvojčiat na vývoj ich komunikačných schopností a reči?

Dvojčatá sa od najútlejšej mladosti učia komunikovať väčšinou a výhradne medzi sebou. Spoločnosť dospelých alebo súrodencov pre ne nie je nutná. To spôsobuje, že ich schopnosť plynule a plnohodnotne sa verbálne vyjadrovať je dosť obmedzená, oneskorená a na nižšej úrovni v porovnaní s inými neviacpočetnými deťmi, resp. súrodencami.

Dvojčatá si však rozumejú aj neverbálne hoci len v náznakoch. Vetnú skladbu, slovník aj intonáciu si vytvárajú vlastne len pre svoju vlastnú komunikáciu. Členovia rodiny sa im prispôsobujú, špecifickej reči dvojčiat nakoniec tiež porozumejú, a tak dvojčatá nič nemotivuje k prispôsobeniu sa či ústupe od svojej špecifickej komunikácie ku komunikácii bežnej.  Výslovnosť u detí – dvojčiat býva vo väčšine prípadov defektná (podľa odhadov odborníkov ide o 75 – 85 % z celkového počtu narodených dvojčiat) a vyžaduje logopedickú nápravu a cvičenie. Táto náprava však prebieha pomalšie než pri ostatných deťoch s chybou reči, pretože dvojčatá sa pri svojej bežnej komunikácii v defektoch neustále utvrdzujú a nesnažia sa ich odnaučiť, pretože medzi sebou si stále dobre rozumejú. Stála spätná väzba pri vzájomnom počúvaní sa, vedie aj k tomu, že intonácia a melódia reči dvojčiat, ako aj mimika, gestikulácia a slovná zásoba, sú si veľmi podobné, s postupom veku takmer nerozoznateľné; sú si teda podobné nielen vzhľadom, ale aj rečou.


Až škola a väčší kolektív vplýva na ich vžité rečové vyjadrovanie sa tak silno a dôrazne, že je možné hovoriť o istom prispôsobení sa alebo otvorení iným, novým komunikačným návykom. Rečové prejavy dvojčiat ukazujú niektoré veľmi špecifické črty hovorovej komunikácie. Použitie konkrétneho prostriedku býva často motivované neuvedomenou vzájomnou viazanosťou a súdržnosťou dvojčiat. 

 

Zdroj: dvojcata.cz

Preklad: ah


 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 90 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies