foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Vplyv poradia pri narodení na život dvojčiat


Každé dvojča je individuálna bytosť a tak ku každému musíme aj pristupovať.Jedna z najčastejších otázok, ktoré ľudia rodičom dvojčiat kladú, je: „A ktoré je staršie, ktoré sa narodilo ako prvé?“ Niektorí rodičia tieto otázky nemajú v láske, pretože svoje dvojčatá berú ako jednotku, nerozlišujú, ktoré sa narodilo ako prvé, nechcú v nich vyvolávať súperenie. Niektoré zahraničné zdroje uvádzajú, že poradie narodených dvojčiat nie je dôležité, že minúta či dve (predovšetkým pri pôrodoch cisárskym rezom) nemá žiadny vplyv na ďalší život detí. Naopak, iné naše i zahraničné teórie udávajú dôležitosť systematického poriadku v rodine aj v prípade dvojčiat. Má poradie narodenia skutočne nejaký významný vplyv na spolužitie a život dvojčiat?


 


Čo znamená poradie pri narodení?

Poradie pri narodení stále budí veľký záujem výskumníkov, ktorí sa snažia odhaliť jeho vplyv na spoločnosť. Vieme, že v minulosti sa vyskytlo mnoho prípadov, kedy poradie pri narodení detí v rodine bolo skutočne dôležité. Narodiť sa ako prvý znamenalo výsadu nárokov na dedičstvo rodinného imania, niekedy dokonca celého kráľovstva, ktoré sa spájalo s bremenom zodpovednosti za ostatných členov rodiny. Vedci uskutočnili niekoľko zaujímavých štúdií, aby zistili, či poradie pri narodení človeka v rodine má nejaký zásadný vplyv na vývoj jeho osobnosti. Väčšina z nich prišla k rovnakému záveru ako štúdia realizovaná v roku 1998, ktorá hovorí, že „to, ako deti vnímajú svoje miesto v rodinnej konštelácii, ovplyvňuje ich rozmýšľanie o sebe samých a ich vzájomnej komunikácii s ostatnými ľuďmi“ (Kottman & Johnson, 1993 v Nims, 1998). Iné štúdie v závere udávali, že prvorodené deti majú väčšiu sebaúctu a vyššie IQ, pričom najmladšie deti bývajú uvoľnenejšie a menej zodpovedné.

Adlerova charakteristika poradia pri narodení

Psychológ Alfred Adler, súčasník Sigmunda Freuda, definoval súbor vlastností, ktoré popisujú, aká pozícia narodenia bude pôsobiť na osobnosť dieťaťa. Nižšie uvedená tabuľka, prevzatá z webovej stránky Adlerovho inštitútu, predstavuje zjednodušenú verziu jeho teórií.

 

POZÍCIA

RODINNÁ SITUÁCIA

CHARAKTERISTIKA

Najstarší

Zosadený z pozície druhým dieťaťom. Musí sa naučiť deliť. Nároky rodičov na najstaršieho sú zvyčajne vysoké, často vyžadujú zodpovedné a príkladné správanie.

Môže sa stať autoritatívnym a prísnym. Cíti, že má právo na presadzovanie svojej moci. Pri vhodnom podporovaní môžu byť tieto vlastnosti užitočné.

Druhorodený

Jeho starší súrodenec určuje tempo, stále má niekoho pred sebou.

Je súťaživejší, staršieho chce predbehnúť. Môže sa stať rebelom, alebo sa snaží všetkých predbehnúť. Súťaživosť môže prerásť v neustálu rivalitu.

  Prostredný

Je vtlačený do stredu. Môže mať pocit, že ho ostatní vytlačili z privilegovanej a významnej pozície.

Je vyrovnaný, má postoj v štýle „ber, alebo nechaj tak“. Môže mať ťažkosti s hľadaním a nájdením svojho miesta v živote či s bojom proti nespravodlivosti.

Najmladší

Má mnoho „mamičiek a oteckov“ vo svojich súrodencoch. Nikdy nie je zosadený zo svojej pozície.

Chce byť väčší ako ostatní. Môže zostať „dieťaťom“. Často je rozmaznávaný.

Ako ovplyvňuje poradie narodenia dvojčatá?

Kam do tejto rovnice zapadajú dvojčatá? Psychológovia súhlasia, že charakteristiky poradia narodenia sú najčitateľnejšie počas niekoľkých prvých rokov života detí. Napriek tomu dvojčatá nedelia od príchodu na tento svet roky, ale obyčajných pár minút. Môže sa snáď počas tejto chvíľky stať niečo významné, čo by potom mohlo v základe ovplyvniť ich postavenie v rodine? Zvyčajne asi nie.

Ktoré z dvojčiat je prvorodené?

Pri dvojčatách nie je poradie narodenia z pohľadu času nijako zásadne predurčené. To, ako prichádzajú na svet, je dané ich pozíciou v maternici, ktorá sa počas tehotenstva môže meniť. V niektorých prípadoch dokonca určuje spôsob pôrodu, často prichádza k zámene, predovšetkým pri pôrode cisárskym rezom – inak by to bolo pri spontánnom pôrode.
Ako si teda vysvetliť, že sa aj u dvojčiat či viacerčiat vyskytujú vlastnosti typické pre ostatné deti narodené postupne? Určite existuje mnoho prípadov, keď prvorodené dvojča je dominantný vodca a druhorodené pokorný nasledovník. Je v tomto prípade však hlavnou príčinou poradie narodenia dvojčiat, alebo na scénu vstupujú aj iné faktory?

Prenechajme slovo odborníkom

Škoda, že nemáme k dispozícii väčšie množstvo výskumov, ktoré by sa touto otázkou zaoberali. Napriek tomu väčšina odborníkov, ktorá sa poradím narodenia zaoberala, súhlasí, že sa dvojčatá organizujú podľa svojej všeobecnej pozície v rodine. Keď majú dvojčatá napríklad jedného staršieho súrodenca, spoločne budú vykazovať charakteristické prvky správania druhorodeného dieťaťa. Pokiaľ sa narodili ako najstaršie, prisvoja si niektoré vlastnosti prvorodených detí. Cliff Isaacson, autor knižky „Vplyvy poradia narodenia“, ako aj autor webovej stránky Birth Order Plus, rozvádza myšlienku, že črty charakteristické pre poradie narodenia sú ovplyvnené aj ich zvláštnym postavením ako dvojčiat. Pre príklad uvádza:

„Usporiadanie postavenia dvojčiat v rodine často vyúsťuje do dominancie jedného z dvojčiat, čo by malo byť dvojča staršie. Tento výsledok však nie vždy zodpovedá poradiu, v ktorom sa dvojčatá narodili. Charakteristické rysy dané poradím narodenia bývajú u dvojčiat oveľa intenzívnejšie ako u detí narodených postupne. Pretože sú v rovnakom veku a majú rovnaké schopnosti, musí dominantnejšie dvojča oveľa viac zapracovať na udržaní si svojej dominantnej pozície, čím následne posilňuje charakteristické rysy dané poradím narodenia u obidvoch.“

Psychológovia súhlasia, že si dvojčatá môžu svoju prevahu počas života vymeniť a v tomto zmysle môžu striedať charakteristiky prisudzované vplyvom poradia narodenia. Napriek tomu sa dá povedať, že spravidla dvojčatá narodené ako prvé (A) sú dominantnejšie, vodcovské typy, komunikatívnejšie, dvojčatá narodené ako druhé (B) bývajú submisívnejšie, plachejšie, menej komunikatívnejšie a ľahšie sa prispôsobujú. Toto pravidlo ale vždy neplatí. Otázkou však zostáva, či je to preto, že si „vymenili“ úlohy, alebo len pri pôrode prišlo k zámene poradia. Na výskumy tohto typu si budeme musieť ešte niekoľko rokov počkať.

Rada pre rodičov viacerčiat

Pamätáte si biblický príbeh Jakuba a Ezaua? 25. kapitola knihy Genezis jasne hovorí, že otec Izák uprednostňoval prvorodeného Ezaua, zatiaľ čo ich matka Rebeka milovala len Jakuba. Tak vznikla závisť medzi dvojčatami a následne Jakub podvodom obral svojho brata o post prvorodeného.
Takto by asi žiadna rodina nechcela budovať vzťahy medzi dvojčatami. Rodičia viacerčiat majú zásadnú úlohu, a to povzbudzovať a rozvíjať jedinečné črty osobnosti jednotlivých detí bez ohľadu na ich poradie pri narodení. Napriek tomu je potrebné si uvedomiť, v akom poradí na svet prišli.
Psychologička, terapeutka a autorka mnohých kníh (nielen) o výchove detí Jiřina Prekopová (je síce českého pôvodu, ale už takmer 40 rokov žije a pracuje v Nemecku) zastáva teóriu, že každé dieťa by malo poznať svoje poradie pri narodení, pretože mu to pomôže nájsť a pochopiť svoju úlohu v rodine, svoje miesto. A podľa toho by tak k nemu rodičia mali pristupovať. Zatajovať alebo bagatelizovať poradie narodenia u dvojčiat Prekopová neodporúča, ba dokonca také konanie považuje za nešťastné.

 

Zdroj: Mama a ja 03/2011
Foto: Misha

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 135 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies