foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Všetko o zápise dvojčiat do školy

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (D-4-2015-ideme-na-zapis-do-skoly-16-21.pdf)Ideme na zápis do školy – Alebo na čo sa pripraviťČlánok v časopise DVOJIČKOVO 4/2015 - PDF verzia (str. 16 – 21)297 kB0

Ako sa pripraviť na zápis do školy s dvojčatamiMáte doma predškolákov – dvojčatá a chystáte sa s nimi na zápis do prvého ročníka.
Ísť s dvojčatami na zápis spoločne alebo s každým zvlášť? Absolvovať ešte pred samotným zápisom testy školskej zrelosti? Čo robiť ak testy ukážu, že jedno dieťa je na školu už pripravené a druhé ešte nie? Ako vybaviť odklad školskej dochádzky?
Tieto otázky si kladie veľa rodičov dvojčiat pred samotným zápisom. V tomto článku by ste mali nájsť všetky dôležité informácie o zápise detí do školy, o testoch školskej zrelosti, odklade školskej dochádzky, či nultom ročníku.


V niektorých škôlkach ešte pred samotným zápisom prebiehajú testy školskej zrelosti. Podľa nich sa potom určuje či je dieťa zrelé ísť do prvej triedy. Vyšetrenie školskej zrelosti je zdarma, neprepláca ho poisťovňa, ale pedagogicko-psychologické poradne, ktoré nepatria pod zdravotníctvo. Objednať sa môžu samotní rodičia, telefónne číslo nájdu v zozname, na internete alebo si ho môžu vypýtať zo škôlky.
V škôlkach sa vyšetrenia školskej zrelosti, ak naň dieťa prihlásite, robia v máji.
Pokiaľ sa u detí vyskytnú nejaké problémy, odporúča sa odklad školskej dochádzky. To ale neznamená, že by dieťa malo byť „hlúpe“, u dvojčiat väčšinou ide o nedostatočnú sociálnu zrelosť. Dvojčatá bývajú častejšie menej zrelé na nástup do školy. Ale, pravdaže, neplatí to u všetkých dvojčiat. Sú dvojčatá, ktoré idú do školy v bežnom termíne. To, že bývajú dvojčatá väčšinou na školu menej pripravené môže súvisieť s tým, že bývajú častejšie choré. Rodia sa väčšinou predčasne s nižšou pôrodnou váhou ako deti z jednopočetného tehotenstva. Ich nervová sústava môže dozrievať pozvoľnejšie.
Problém môže byť aj v reči. Dvojčatá zvyčajne majú svoj vlastný jazyk, ktorým sa dorozumievajú medzi sebou. Sú to vymyslené slová, ktorým často nerozumejú ani rodičia. Je to však bežné štádium vývoja reči. Málokto ich reči rozumie. Nemajú takú potrebu hovoriť zrozumiteľne, pretože už od narodenia sa majú s kým hrať a vytvoria si tak vlastnú reč, ktorej obe deti rozumejú. Preto sa častejšie stáva, že vývoj reči u dvojčiat sa mierne oneskorí.
Pokiaľ ale máte akékoľvek pochybnosti o školskej zrelosti svojich dvojčiat, určite s nimi absolvujte vyšetrenie školskej zrelosti.

Emily: „Našim dievčatám robili v škôlke testy školskej zrelosti. Do škôlky prišla psychologička... Moje boli vraj zo všetkých v škôlke medzi tými najlepšími... a ešte bola prekvapená, že mali celkom vyrovnané skóre, že zvyčajne sú dvojčatá na tom tak, že jedno je lepšie a druhé horšie, ale moje mali rozdiel jedného bodu.“

Dôvody vyšetrenia školskej zrelosti

K najčastejším dôvodom patrí:
- podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita,
- sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť (zväčša k matke), nesamostatnosť, hravosť,
- hraničný dátum narodenia (jún, júl, august),
- mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým „zle vychádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok,
- rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do špeciálnej ZŠ,
- zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy vývinu reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, nevyhranená lateralita (pravo-ľavorukosť), deti predčasne narodené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
- snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy,
- požiadavka niektorých, najmä súkromných, špeciálnych a jazykových ZŠ, aby dieťa takéto vyšetrenie absolvovalo.

Priebeh vyšetrenia

Kompletné vyšetrenie školskej zrelosti sa robí s každým dieťaťom individuálne, v dopoludňajších hodinách (v čase školského vyučovania), bez prítomnosti rodičov, aby psychológ okrem iného zistil, či je dieťa schopné ostať a pracovať s cudzou osobou (citová zrelosť). Ambulancia je zariadená „civilne“, psychológ nie je v bielom plášti. Vyšetrenie je rozdelené na 2 dni.

1. deň:
Anamnéza s niektorým z rodičov (údaje okolo pôrodu, popôrodná adaptácia, raný vývin dieťaťa, prekonané závažné ochorenia, úrazy, operácie a pod.).
Test všeobecných rozumových schopností (cca 60 minút) - zisťuje pomocou úloh, ktoré sú pre dieťa zaujímavé (rôzne skladačky, doplňovanie nedokončených obrázkov, hádanky atď.) mentálny vek, IQ, pamäťové schopnosti (či má dieťa lepšiu zrakovú alebo sluchovú pamäť, logickú alebo mechanickú), zrakovo-motorickú koordináciu, pozornosť, logické myslenie, praktický úsudok, reakciu na časový stres a neúspech, osobné tempo, atď.

2. deň:
Testy zamerané na zistenie zrelosti na výučbu čítania, písania a matematiky (cca 30 min.).
Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov rodičom, poradenstvo pri voľbe školy a mimoškolskej činnosti s podrobnou písomnou správou.

Predškolské psychologické vyšetrenie je možné uskutočniť od veku 5 rokov 0 mesiacov, preto je dôležité pri akýchkoľvek pochybnostiach nečakať do zápisu a urobiť ho skôr. Pokiaľ sa u dieťaťa ukážu isté nedostatky alebo rezervy, je možné s ním cielene pracovať a pripraviť ho na zápis do ZŠ.

Čo robiť, keď je jedno dvojča na školu už zrelé a druhé ešte nie?

V prípade, že jednému z dvojčiat odporučia odklad školskej dochádzky a druhé je už na školu zrelé, je pre rodičov veľmi ťažké rozhodnúť sa, či dať jedno dieťa do školy a druhé až o rok neskôr alebo zrelšie dieťa počká na to druhé a do školy pôjdu spolu až o rok. Skôr sa odporúča počkať a dať deti naraz v jednom roku. Dvojčatá bývajú na seba dosť naviazané. Dvojča, ktoré by šlo do školy o rok neskôr, by si mohlo pripadať menejcenné a hlúpejšie a možno by ho tak brala aj ostatná rodina alebo okolie. Niektorí rodičia sa aj napriek tomu rozhodnú dať jedno dieťa do školy a druhé až o rok neskôr. Výhodou tohto riešenia je, že sa dvojčatá neporovnávajú, čo býva často, pokiaľ navštevujú obaja rovnakú triedu, a rodičia majú tak viac času venovať sa len jednému prváčikovi. 
A pritom, školská nezrelosť nie je choroba a nie je to ani žiadna intelektová chyba. Sú to len drobné oneskorenia vo vývine, u ktorých sa predpokladá, že sa zlepšia.
Pokiaľ sa rodičia rozhodnú pre odklad školskej dochádzky pre obe dvojčatá, je vhodné zabezpečiť pre „zrelšie“ dvojča nejaký krúžok či záujmovú činnosť, aby sa nenudilo a mohlo ďalej rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Na niektorých školách je zriadený tzv. nultý ročník. Ďalšou voľbou pre dvojčatá by teda mohol byť nultý ročník (treba si zistiť či vo vašom okolí je takáto možnosť a zvážiť či dať deti do nultého ročníka, alebo dať deti do prvého ročníka o rok neskôr). Väčšinou ale odklad dvojčatám nijako neublíži, naopak, prvú triedu potom hravo zvládnu.
Sú však situácie, kedy by dvojčatá mali nastúpiť do školy každé iný rok. Je to v tom prípade, keď rozdiel medzi nimi je naozaj veľký. Keby bolo napríklad jedno z detí hendikepované a čakalo by sa, že budúci rok aj tak pôjde do špeciálnej školy, vzdelávanie detí sa v tomto prípade nebude príliš porovnávať. Kvôli školskej zrelosti rozdeľte deti len vtedy, keby malo ročné čakanie uškodiť zrelému dvojčaťu viac ako by uškodil ročný školský rozdiel tomu dovtedy nezrelému.

Kedy a ako požiadať o odklad

Stačí, ak svoje rozhodnutie o odklad školskej dochádzky oznámite pri zápise do školy a písomne požiadate riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Po odklade by ste sa mali obrátiť na psychológa, ktorý deťom spraví test školskej zrelosti, a to najlepšie v máji až júni (čas hrá veľkú úlohu, v jarných mesiacoch pri zápisoch ešte dieťa nemusí byť pripravené, ale počas leta už napríklad áno).
O odklad dochádzky môžete požiadať aj neskôr, a to písomnou formou, pričom svoje stanovisko by ste mali odôvodniť stanoviskom lekára, psychológa či riaditeľky materskej školy. Riaditeľ školy vám na žiadosť písomne odpovie a vydá rozhodnutie.

Organizácia zápisu dvojčiat

Odporúča sa ísť na zápis s dvojčatami s každým zvlášť v iný deň (pokiaľ je zápis rozdelený do viacerých dní), alebo aby šli s deťmi obaja rodičia (ak nemôže druhý rodič, poprosiť babku, dedka, známu, kamarátku...) a každý rodič sa tak venoval zápisu jedného dieťaťa.
Ide o to, že pri dvojčatách je zvyčajne jedno priebojnejšie a druhé zakríknutejšie, jedno si viac rozumie s vrstovníkmi, druhé s dospelými... Nie každá pani učiteľka má skúsenosti, ako jednať s dvojčatami a niekedy môže nechcene spôsobiť nepríjemnosti. Pokiaľ ide mamička na zápis s oboma dvojčatami, zákonite je jedno výraznejšie v komunikácii s učiteľkou a druhé sa potom cíti odstrčené. Obe deti by mali mať možnosť prejaviť sa. A pre deti je zápis do školy niečím veľkým, tak im doprajme, nech majú na čo spomínať.

Ingrid: „Na zápise sme boli celá rodina spoločne aj s mladším súrodencom, nakoľko som ho nemala u koho nechať a chcela som ísť aj ja. Najskôr sme mali pohovor s riaditeľkou školy, tam sme sa jej popýtali na organizáciu a ako to u nich funguje, a nakoniec (to už bol ale iný termín) sme boli s dvojčatami v triedach, a tam sa s nimi zoznamovala triedna najskôr pred rodičmi, a potom nás poslala z triedy von a a deti tam zostali.“

Kedy na zápis do školy

Zápisy detí do školy sa robia na všetkých základných školách v termíne od 15.1. do 15.2. ak je vek dieťaťa v čase nástupu do školy 6 rokov. V prípade, že máte nadané dieťa sa môžu zapísať aj deti vo veku 5 rokov, musíte však k žiadosti predložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a zároveň aj súhlasné vyjadrenie detského lekára.
S dieťaťom sa ide na zápis aj vtedy, ak uvažujete požiadať o odklad školskej dochádzky. O presnom dni a mieste zápisu sa môžete informovať na príslušnej základnej škole, prípadne sledovať internetové stránky škôl, kde sú bližšie informácie o zápise. Informácie o zápise bývajú vyvesené aj na školách, prípadne vám môže prísť domov pozvánka na zápis.
Dieťa by malo navštevovať spádovú základnú školu, teda v mieste trvalého bydliska, čo je dobré hlavne z praktického hľadiska. Rodič mu však môže vybrať aj celkom inú školu podľa vlastného uváženia a preferencií. Riaditelia základných škôl majú povinnosť prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v danom školskom obvode.

Priebeh zápisu

Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodné listy detí, v škole vyplnia dotazník o každom dieťati. Tam rodič uvádza okrem základných údajov aj  veci, ako napríklad - či chodilo dieťa do materskej školy, ktorú ruku používa, ako je na tom s výslovnosťou, či navštevuje logopéda, ak nosí dioptrie, tak aké číslo, či trpí vážnymi chorobami  a podobne. Taktiež sa tam značí, či už malo dieťa odklad zápisu do školy.
Potom ešte môžu zaplatiť poplatky za pomôcky, ktoré im škola ponúkne a vopred objedná. To však len v prípade, že je dieťa spôsobilé nastúpiť do školy. Samozrejme je to veľmi individuálne, každá škola má svoj vlastný systém.

Vždy záleží od školy, aký má zaužívaný priebeh zápisu. Čo sa týka samotného zápisu, tak prítomných býva zvyčajne viacero učiteľov z prvého stupňa - jeden pedagóg sa venuje individuálne jednému dieťaťu. Učiteľ spravidla víta dieťa v pripravenej triede, ktorú mu ukáže, opýta sa ho na základné údaje o tom ako sa volá, koľko má rokov, prípadne pre nadviazanie prvotného kontaktu povyzvedá, čo dostalo na Vianoce... Neskôr dieťa preveruje v oblasti matematiky - napríklad či ovláda geometrické útvary, do koľko vie napočítať, či pozná farby a obrázky zvierat, ovocia, zeleniny. Potom budúci prváčik kreslí postavu - tento nákres odhalí učiteľom podľa precíznosti, na akom stupni vývoja je. Ak chce, môže ešte aj zaspievať, zarecitovať, prípadne niečo prečítať. Učiteľ takto sleduje aj verbálny prejav dieťaťa - výslovnosť, lateralitu ruky, alebo iné fyziologické znaky. Na niektorých školách býva prítomný aj psychológ.

Na konci zápisu býva dieťa odmenené drobnou pozornosťou. Skúsení učitelia počas celého zápisu pre dieťa vždy navodzujú atmosféru, v ktorej sa bude cítiť uvoľnene, aby čo najviac komunikovalo a nebálo sa. Dieťa zažíva dôležitý moment vo svojom živote, tak je namieste, aby aj rodičia spolupracovali a urobili zo zápisu nezvyčajný a pozitívny deň, ktorý môžu zavŕšiť, napríklad spoločnou návštevou v cukrárni.

Emily: „Naše dievčatá boli na zápise spolu. Bolo to také dosť masové. V podstate som ja s učiteľkou vypĺňala papiere, ony si medzitým pri stole kreslili s ostatnými deťmi - obrázok tam potom museli nechať... no a špeciálna pedagogička a psychologička sa rozprávala potom s každým dieťaťom zvlášť...“

Výsledok zápisu

Rozhodnutie o zápise dáva riaditeľ podľa posudku pedagógov a zasiela ho väčšinou v máji písomnou formou.

Nultý ročník

Nultý ročník je určený pre deti s odkladom školskej dochádzky. Zavedenie tejto novinky do praxe sa uskutočňuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva školstva SR.

Tu by bolo namieste položiť si pár základných otázok:
Je vaše dieťa hravé?
Obávate sa, že neobsedí v lavici?
Nerado kreslí, nevie správne držať písacie a kresliace potreby – má problémy s grafomotorikou?
Pretrvávajú u vášho dieťaťa logopedické problémy (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním, chudobná slovná zásoba...)?
Nenavštevovalo predškolské zariadenie?
Na zápise do 1. ročníka mu bol odporučený odklad školskej dochádzky?

Ak rozmýšľate nad odkladom školskej dochádzky práve pre jeden z týchto dôvodov riešením môže byť práve nultý ročník, ktorý vaše dieťa pod vedením kvalifikovaného pedagóga pripraví na vstup do 1. ročníka.

Je to forma výchovy a vzdelávania detí ako integrálna súčasť základnej školy. Absolvovanie nultého ročníka v základnej škole sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Nultý ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom, zriaďuje riaditeľ školy, pri minimálnom počte 8 žiakov a maximálnom počte 16.
Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov a z rozličných dôvodov majú odloženú povinnú školskú dochádzku.
Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka ZŠ je odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a písomná žiadosť zákonného zástupcu. Nultý ročník môže žiak navštevovať len jeden školský rok.

Hlavné ciele a úlohy nultého ročníka:
-     Všestranne pripraviť dieťa pre vstup do 1. ročníka.
-     Minimalizovať adaptačné problémy, s ktorými sa musí dieťa vyrovnať v 1. ročníku.
-     Nadviazať vzájomné väzby dieťa a učiteľka 1. ročníka.
-     Nadväzovanie kontaktov so staršími žiakmi a spoznávanie života v škole.
-     Osvojenie si školského režimu a školských povinností.

Úlohou nultého ročníka základnej školy, je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schopné začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy.

Individuálne vzdelávanie

Školský zákon ponúka aj možnosť individuálneho vzdelávania sa detí na prvom stupni ZŠ. Ide o tzv. „domácu“ výučbu. Rodič o tento spôsob vzdelávania musí písomne požiadať riaditeľa príslušnej kmeňovej základnej školy a zabezpečiť kvalifikovanú osobu požadovaného vzdelania.

Školy v zahraničí

Pokiaľ chcete, aby vaše deti navštevovali základnú školu v zahraničí, musíte ich najskôr zapísať do kmeňovej školy v Slovenskej republike. Následne písomne požiadate o povolenie riaditeľa školy, ktorý posúdi dôvody vašej žiadosti a vyjadrí svoj súhlas (alebo nesúhlas).

A na záver ešte zoznam vecí, ktoré by mal vedieť budúci prvák

Reč:
-    dostatočná slovná zásoba,
-    čisté a zrozumiteľné rozprávanie,
-    dieťa by malo vedieť svoje celé meno, adresu, mená členov rodiny, dni v týždni, ročné  obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, vedieť mená bežných zvierat, rastlín, časti ľudského tela,
-    aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vyhláskovať alebo vyslabikovať určité slovo,

Sociálna zrelosť:

-    dieťa nemá problém nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými,
-    vie sa samé obuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu,
-    nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča,
-    pri príchode vie pozdraviť,
-    pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním,
-    vie si po sebe upratať hračky a nemá problém ich aj požičať,
-    na jednu činnosť sa dokáže sústrediť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť,
-    vie rozpoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať,
-    nemalo by mať problémy hovoriť o svojich želaniach, starostiach, ktoré ho trápia.


Jemná motorika:
-    malo by vedieť správne držať písacie potreby,
-    vedieť napodobniť tvary písma, geometrické tvary,
-    nakresliť kompletnú postavu človeka (s hlavou, krkom, rukami, nohami, bruchom),
-    malo by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky,
-    vyfarbovať obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

Hrubá motorika:
-    malo by vedieť skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

Orientácia:
-    dieťa vie povedať kde je vpravo a vľavo, kde je hore a dole, ponad a popod, cez,
-    nezablúdi v mieste svojho bydliska,
-    pozná pravú a ľavú ruku,
-    vie sa orientovať v čase (včera, dnes, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo),
-    rozozná základné farby a geometrické tvary.

Počítanie:
-    malo by vedieť počítať do 10,
-    poznať číslice do 10 a vedieť ich priradiť k počtu,
-    malo by vedieť priradiť počet predmetov k číslu,
-    rozlúštiť ľahké matematické hádanky,
-    vie rozlišovať čo je viac, menej, veľa, málo, trochu.

Chuť učiť sa:
-    chce vedieť viac, pýta sa na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty,
-    má v zásobe stále otázky typu: prečo,
-    rado dostáva nové úlohy a rieši ich a vydrží ich riešiť až do konca.


Tu nájdete prehľad všetkých typov škôl v Slovenskej republike: Ústav informácií a prognóz školstva

Foto: internet

Článok bol uverejnený v časopise DVOJIČKOVO 4/2015 na strane 16 - 21

Komentárov   

Eva
0 #1 Skola v zahraniciEva 2015-03-23 18:54
Dátum: 8.1.2012

Super clanok :-) Len dodam ze v niektorych krajinach je povinna skolska dochadzka uz od 4r. takze zapisanie do kmenovej skoly nieje mozne uskutocnit skor ako v zahranici.Syn bude v zahranici tretiak a na slovensku prvak :-)
Citovať

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies