foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Dvojčatá v škole – spoločne alebo oddelene?

Tak a je to tu! Vaše dvojčatá sa chystajú do školy. Rodičia, ktorí majú doma len jedného budúceho prváčika, si položia pár základných otázok, v ktorých riešia výber školy pre svoje dieťa, či ešte rok počkať a dať dieťaťu odklad ak na školu ešte nie je zrelé, prípadne či dať dieťa do nultého ročníka.
Rodičia dvojčiat, okrem týchto základných otázok, si musia položiť ešte ďalšie, na ktoré je len ťažké nájsť vhodné odpovede:

Majú ísť deti do rovnakej triedy, alebo do rôznych tried (prípadne do inej školy)?
Čo ak bude jedno dieťa školsky zrelé a druhé ešte nie?
Ako zvládať domácu prípravu do školy s viacerými deťmi?
Učiť sa s každým zvlášť alebo so všetkými naraz?
Ako sa ubrániť neustálemu porovnávaniu detí?
Čo všetko čaká rodinu s viacerými prváčikmi?

S dvojčatami je dvojnásobne viac starostí ako s jedným dieťaťom, čo má samozrejme svoje nevýhody, ale vaše deti majú niečo navyše, čo deti z jednopočetného tehotenstva nemajú:

-    vždy majú poruke súrodenca,
-    stále majú niekoho, s kým sa môžu hrať,
-    majú sa s kým učiť, spolupracovať a súperiť,
-    niekedy si rozumejú aj bez slov,
-    dobre odhadnú náladu toho druhého,
-    vedia si pomôcť keď je to potrebné,
-    deti nebývajú rozmaznané,
-    tým, že sú rodičia viac vyťažení, nehrozí prílišné upnutie sa rodičov na dieťa,
-    nie vždy dostanú hneď všetko čo chcú, od malička sa učia, že niekedy musia počkať,
-    musia sa vedieť podeliť (napr. o hračky),
-    lepšie sa presadzujú v detskom kolektíve,
-    lepšie si vedia obhájiť svoje práva,
-    osvojujú si ako sa dajú a nedajú riešiť konflikty.

Na dedinách alebo v malých mestách rodičom zrejme odpadá rozhodovanie, či dať dieťa do jednej triedy alebo ich rozdeliť, pokiaľ v ich škole nie je viac tried jedného ročníku. Vo väčších mestách možnosť voľby je, ale väčšinou sa zvykli dvojčatá dávať automaticky do jednej triedy.
Pokiaľ dvojčatá nastupujú do školy, v ktorej otvárajú aspoň dve prvé triedy, je pre rodičov ťažké rozhodnúť sa či dať deti do triedy zvlášť alebo oddelene. Obe riešenia majú svoje výhody aj nevýhody.

Spoločná trieda

Výhody spoločnej triedy:

-    vyzdvihnutie detí zo školy, keďže obe končia školu každý deň v rovnakom čase,
-    môžu chodiť spolu zo školy,
-    majú rovnaké domáce úlohy a rovnaký rozvrh hodín,
-    v čase ochorenia jedného z dvojčiat sa učivo doplní od druhého, nemusíme zháňať úlohy,
-    deti sú na seba často viazané a súrodenec by im mohol chýbať,
-    v škole držia spolu, sú silný tandem,
-    majú jedno rodičovské združenie.

Nevýhody spoločnej triedy:

-    deti sú stále spolu a nemajú možnosť oddýchnuť si od seba,
-    nemajú svoje vlastné zážitky, o ktoré sa potom môžu navzájom podeliť,
-    nemajú možnosť nájsť si aj iných kamarátov,
-    okolie často berie dvojčatá ako jeden celok, chýba tam vlastná identita každého z nich,
-    jedno dvojča môže byť druhým dvojčaťom zatienené,
-    vzájomné porovnávanie dvojčiat aj medzi sebou,
-    pokiaľ ide o jednovaječné dvojčatá, je tu problém hlavne pre učiteľov ako ich rozoznať,
-    učitelia sa často nevyhnú porovnávaniu,
-    dvojčatá sa na seba spoliehajú a odpisujú.

Ingrid:„Školu sme vyberali podľa referencií rodičov,a kedže sme vedeli, že budem mať trošku menej času sa s nimi učiť (bola som tehotná a malý mal ani nie rok, keď dvojky začali chodiť do školy), tak sme ich zapísali do školy, kde je v triede menej detí. Z dôvodu, že som si myslela že sa im učiteľka bude vedieť viac venovať ako v triede kde je aj 23 detí. Prečo do jednej triedy? Vtedy sa mi to zdalo logické - budú si vedieť pomôcť, keď jeden ochorie, tak ľahšie zoženieme domáce úlohy, jeden zabudne čo treba do školy, tak je tam ten druhý. No áno, fungovalo to v prvom ročníku, kým ich viac usmerňovala triedna, no lenže oni si nepomáhajú s učivom, skôr si lezú na nervy, že sú všade spolu (máme párik). Stefinka potajomky prepíše Sebastianove úlohy, keď treba niečo do školy, tak v tom sa zhodnú, že oni o ničom nevedia. Ale na krúžky chodia osobitne, jedine environmentálny majú spoločný. Stefinka ešte chodí na zumbu a šikovníček a Sebastian na futbal. Keby som sa mala rozhodovať znova, určite do jednej školy, no keby sa dalo, tak v žiadnom prípade nie do jednej triedy. U nás v škole to možné nie je, majú len jednu triedu a do inej školy ich prepisovať nejdem, no už by som sa rozhodovala inak. Vybrala by som školu s viacerými triedami a deti dala osobitne. Deti mi to už teraz aj potvrdili a myslím si, že časom sa to aj viac potvrdí. Naše dvojčatá kým boli malé boli na seba veľmi naviazané, nemohla som ich rozdeliť ani keď mali ísť ku starým rodičom. Keď išiel jeden, musel aj druhý. No teraz je to už úplne iné.
V škole sa obe deti učia výborne, veľmi málo sa treba s nimi učiť doma, väčšinou si úlohy napíšu ešte v družine a ja už len skontrolujem či majú všetko, lenže v tom sa veľmi vedia zhodnúť, že na domácu úlohu nemajú nič.

V škole ich vôbec neberú ako dvojičky, samozrejme, na každej udalosti sú spomenutí, že ku nim chodia aj naše dvojčatá. Sú to jediné dvojčatá v škole, ale inak ich tak neberú. Sú to dve rozdielne bytosti. Viac sa podobali povahovo, keď boli menší ako teraz.“

 

Oddelené triedy

Pokiaľ sú dvojčatá dostatočne sociálne silné (majú väzby s kamarátmi, sú zvyknuté chodiť do škôlky, nerobí im veľké problémy byť jeden bez druhého), je vhodné uvažovať o tom, že by mohli chodiť do rôznych tried. Vždy ale záleží od učiteľa. Aj v tej najlepšej škole sa môže vyskytnúť učiteľka s nevhodným prístupom k deťom, a tak isto v škole, ktorá nemá moc dobrú povesť, môže byť skvelá učiteľka.

Výhody pre deti sú celkom jasné:

-    naučia sa pracovať samostatne a zodpovedať samy za seba,
-    nehrozí im porovnávanie, spolužiaci v nich uvidia samostatných jedincov,
-    pre učiteľov odpadá problém s tým, že by si dvojčatá plietli.

Pre rodičov je ale tento variant zložitejší:

-    deťom škola nemusí končiť v rovnakom čase,
-    ani domáce úlohy nebudú mať deti rovnaké,
-    bude treba absolvovať dve rodičovské združenia v rôznom čase.

A keby rodičia po čase zistili, že im táto alternatíva nevyhovuje (či už časovo nezvládajú, alebo dvojčatám robí problémy byť bez seba), je možné dať deti spolu do jednej triedy a vybrať tú učiteľku, o ktorej si myslia, že má lepší prístup. Samozrejme vždy záleží na komunikácii s učiteľkou a riaditeľom školy. Niekedy sa môže stať, že učiteľky nemajú skúsenosti s dvojčatami a neúmyselne tak robia chyby. Preto sa nebojte zájsť za nimi a vysvetliť im, čo sa vašim deťom alebo vám nepáči, a dohodnite sa, ako by sa to dalo zmeniť.

Rodičia sa väčšinou rozhodnú tak, že deti sú spolu v triede na prvom stupni základnej školy. Pre ne aj pre rodičov to je jednoduchšie. Vo väčšine prípadov rozdelenie nastáva na druhom stupni, alebo pri nástupe na strednú školu. Dôležité je vnímať každé dvojča ako samostatnú osobnosť – neporovnávať, pristupovať k nemu ako k jedincovi, ktorý má svoje zručnosti a znalosti iné ako jeho súrodenec.

Pri rozhodnovaní vám môže pomôcť keď si položíte nasledujúce otázky:

Závidia si vaše dvojčatá úspech, prajú si ho navzájom, motivujú sa, alebo naopak jedno podráža druhé, aby nebolo lepšie?
Sú vaše deti na sebe veľmi závislé alebo si vedia ľahko nájsť priateľov a hrať sa aj s inými deťmi?
Existujú nejaké okolnosti, ktoré by mohli skomplikovať situáciu či dať deti oddelene alebo zvlášť (rozvod v rodine, úmrtie, choroba...)?
Ako sa im páči myšlienka, že budú spolu alebo oddelene? Tešia sa na to alebo sa toho obávajú?

Aby ste vyriešili otázku rozdelenia, máte väčšinou len dve možnosti: buď rovnaká trieda a bude mať každé dieťa iné mimoškolské aktivity, krúžky, alebo dve triedy a budú navštevovať krúžky spoločne.

Emily:„Chcela som, aby moje dievčatá boli spolu v triede hlavne z praktického hľadiska... nech nemusím chodiť do školy raz po jednu potom po druhú... Ale keďže viem aké sú, tak som už hneď pri zápise upozorňovala, aby ich v žiadnom prípade nenechali sedieť spolu. Myslím, že prvý týždeň sedeli spolu, ale potom ich učiteľka rozsadila.
Okrem toho chodia v škole na brušné tance a spevácko-tanečný krúžok, plus na ZUŠ výtvarnú, hudobnú a tanečnú. Zhodli sa na tom, že ich tanečná baví najmenej, takže tam budú chodiť už len do konca polroka, keďže sa to platí na polrok. Hudobnú mali zatiaľ len teóriu, ale nedávno si už vyberali aj nástroje - Julianka si vybrala priečnu flautu, akurát, že s tou sa nezačína, takže bude musieť začať najprv so zobcovou, a Anka nás prekvapila, keď si vybrala harmoniku. Mala som len jednu podmienku - nech sú tie hodiny naraz, lebo chodiť tam s každou zvlášť, to by bolo dosť náročné, hlavne keď okrem toho musím ešte stihnúť vyzdvihnúť aj malého zo škôlky...“

 

Kamaráti v škole

Pravdaže, môžu nastať problémy v komunikácii s ostanými spolužiakmi. Hlavne vtedy, ak chodia deti do jednej triedy, poznajú sa navzájom a ostatní spolužiaci si k nim horšie hľadajú cestu. Považujú ich za silný „tandem“ a dvojčatá si tak myslia, že si vystačia samy a nikoho ďalšieho nepotrebujú. Je dobré, keď majú dvojčatá aj svojich vlastných kamarátov.

Plánovanie

Musíte vziať do úvahy aj to, že ak sa rozhodnete dať každé z dvojčiat do inej školy, musíte sa s partnerom aj deťmi dohodnúť na pravidlách vyzdvihovania zo školy a družiny, zladiť učenie a rodinný harmonogram vôbec. Určite je to pre rodinu náročnejšie ako keby mali chodiť deti do jednej školy či triedy, ale deti sa naučia byť nezávislé a že sa musia spoliehať len samy na seba.

Rozdelenie detí do kategórií podľa povahy

Téme dať deti do jednej triedy alebo ich rozdeliť sa venovala aj Pat Preedy vo svojej prednáške, s ktorou vystúpila na Konferencii o viacpočetných pôrodoch v Kanade v roku 2003. Pat sa o túto tému začala zaujímať v roku 1992, kedy sa pri zahájení školskej dochádzky v jej škole v Solihulle v Anglicku objavilo deväť párov dvojčiat – celkovo desať párov už so zapísanými. Začala spolupracovať s profesorom Davidom Hayom z Austrálie, a spoločne tak vytvorili webové stránky www.twinsandmultiples.org.

Pat a David identifikovali tri hlavné kategórie detí z viacpočetných pôrodov:
1.    extrémne individálne
2.    zdravo závislé
3.    úzko viazané

Povahové črty týchto kategórií:

1. Extrémne individuálne:

-    hrá sa väčšinou sám,
-    má rád svojich priateľov a nedelí sa o nich,
-    pokiaľ je ďalšie z viacerčiat úspešné, rozhodne sa nezúčastniť interakcie,
-    polarizuje svoje správanie, ide do extrémov (anjelik/čert),
-    má odpor k druhému dvojčaťu (k ďalším viacerčatám),
-    odmieta sa rovnako obliekať,
-    snaží sa byť dominantný.

2. Zdravo závislé:

-    má svojich vlastných, ale aj spoločných priateľov,
-    je spokojné, či už je samé alebo spolu,
-    podporújú sa navzájom,
-    vyvíja sa ako jednotlivec so svojou vlastnou identitou,
-    vyberá si, či bude mať rovnaké alebo iné záujmy ako ostatné viacerčatá.

3. Silno naviazané:

-    pri rozdelení sú nešťastné, chcú byť spolu väčšinu času alebo stále,
-    reagujú vzájomne na svoje mená alebo spoločné meno,
-    nerozozná svoj obraz v zrkadle,
-    používa reč dvojčiat,
-    spomaľuje alebo zrýchľuje, aby zostalo na rovnakej úrovni, hlavne v škole,
-    málo alebo žiadni individuálni priatelia,
-    kombinuje, aby mohlo vytvoriť jednotku (celok),
-    obliekajú a správajú sa rovnako.

Pat ďalej predstavila niekoľko spôsobov, ako pomáhať viacerčatám a podporovať ich, aby dosiahli individuálne myslenie:

-    udržiavajte individuálny očný kontakt, aby si každé dieťa uvedomilo, že hovoríte len s ním
-    na začiatku vety povedzte meno dieťaťa, potom pokračujte vo svojej žiadosti alebo vysvetlení. Dieťa sa tak na vás sústredí a nevznikne nedorozumenie, s kým sa vlastne rozprávate.
-    uistite sa, že každé dieťa hovorí samé za seba, a že to nie je vždy len to jedno, ktoré zastaví každý rozhovor
-    pokiaľ máte problémy dostať sa bližšie k jednému, obom alebo všetkým deťom, využite hru ako vodítko ku konverzácii. Počas hry môže rodič alebo učiteľ vytvoriť viac variantov činností, do ktorých zapojí dieťa otázkami, ako by asi reagovalo alebo čo by asi cítilo v rôznych situáciách. Pri hre sa väčšinou deti prestanú kontrolovať a povedia, čo si myslia.

Jedným z problémov viacerčiat je to, že medzi sebou nemajú dostatok súkromia. Napríklad ak rodičia posielajú jedno z detí do tábora, zvyčajne pošlú obe deti (alebo všetky tri). Tým, že idú spolu, netrávia čas oddelene, nie sú nútené vyhľadávať si svojich vlastných priateľov alebo rozvíjať svoje vlastné záujmy. Sú tak nasmerované k tomu, aby sa aj naďalej spoliehali jedno na druhé, a tak prežili nedostatok súkromia.
Pat zdôraznila, že ako rodičia, tak aj učitelia môžu viacerčatám pomáhať pri dosahovaní čo najlepších výsledkov. Musia poznať vyššie uvedené kategórie dvojčiat a vedieť ich do týchto kategórií zaradiť. Pokiaľ viete určiť, aké vzťahy sú medzi dvojčatami, môžete deťom vhodne pomáhať a podporovať ich, aby mohli naplno rozvinúť svoje schopnosti. Upozornila aj na to, že „nevedomá nekvalifikovanosť“ vedie k neschopnosti uvedomiť si, akým ťažkostiam musia v prvých školských rokoch viacerčatá čeliť, či už sú spolu alebo oddelene.
Školy si zatiaľ neuvedomujú, ako môžu pomáhať viacerčatám a ich rodičom pri rozhodovaní o umiestnení do tried. A rovnako si neuvedomujú svoju dôležitú podpornú úlohu, kedy môžu pomáhať viacerčatám pri ich príchode do školy a pri ich vzájomnom oddelení.

 

Keď sa treba rozhodnúť

Pokiaľ sú súrodenci na seba veľmi silno naviazaní, bude pre ne rozdelenie šok a môžu mať v škole problémy napríklad so sústredením, učením... Podľa odborníkov je však lepšie, keď si každé dieťa zvykne robiť veci samo a byť zodpovedné samo za seba.
Vhodným riešením môže byť aj „postupné“ odlúčenie. To znamená, že pokiaľ sú na seba deti príliš naviazané, nechajte ich chodiť spolu na prvý stupeň. Deti sa vyprofilujú, zistíte, v čom je ktoré dobré, čo ho baví a ako vychádza so spolužiakmi, a potom môžete deti rozdeliť až na druhom stupni. Práve asi v piatej triede sa triedny kolektív mení, deti odchádzajú na viacročné gymnáziá alebo do jazykových škôl, trávia viac času v krúžkoch... Preto by to pre vaše dvojčatá nemusel byť ani taký šok, keď ich rozdelíte. Nezabúdajte však, že ako v škôlke, tak aj v škole sa majú deti predovšetkým niečo naučiť, stať sa samostatnými bytosťami. Pokiaľ sa vaše dvojčatá uzatvárajú pred ostatnými deťmi, učiteľmi a komunikujú len samy medzi sebou, budete ich musieť trochu usmerniť.

Na záver

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, záleží na vás, rodičoch, ako poznáte svoje dvojčatá a čo uznáte, že je pre ne najlepšie. Určite by ste mali so svojimi dvojčatami prebrať obidve možnosti a vypočuť si ich názor. Vo veku šesť či sedem rokov už dvojčatá dokážu posúdiť, či sa bez svojho dvojčaťa pri vstupe do školy zaobídu a budú tak brané nie ako celok, ale ako samostatné osobnosti, alebo by sa cítili bez svojho dvojčaťa osamelé a neisté. Zvážte čo bude pre vaše deti lepšie. Nenechajte si nikým nahovoriť, že „dvojčatá by mali byť určite spolu“, alebo naopak „dvojčatá len každé zvlášť“. Oba varianty sú dobré a vy ako rodičia najlepšie posúdite, čo je pre vaše deti vhodné.

Je veľmi dobré, ak má každé z detí občas jedného rodiča pre seba. Týmto sa upevní vzájomný vzťah. Rodič spozná odlišnosti práve tohto dieťaťa. Aj dieťa si rodiča viac užije. Pokiaľ bude chcieť, môže mu toho viac povedať, nekazí mu to súrodenec. Skúste toto delenie súrodencov robiť prirodzene, nenásilne, podľa toho ako sa situácia vyvinie.
Mali by ste podporovať rôzne záujmy detí. Nech si dvojčatá vyberú rôzne krúžky pokiaľ chcú. Nech robia to, čo baví práve ich. Ale bude to pre vás organizačne náročnejšie. A navyše je pravdepodobné, že dvojčatá budú mať (hlavne jednovaječné dvojčatá) podobné záujmy a budú chcieť navštevovať rovnaké krúžky.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, prajem vám, aby ste sa rozhodli správne a hlavne tak, aby boli aj vaše deti spokojné!

 

Článok spracovaný z rôznych zdrojov na internete:
www.vasedeti.cz, Tereza Beníšková – První třídou bez pláče
Dvojčata – Péče o děti, jejich zdravý vývoj a výchova – Klára Rulíková
www.maminka.cz - Dvojčata ve škole: společně, nebo odděleně? Lucie Kaufnerová
www.bety.cz - Dvojčata jdou do školy. Vybrat stejnou, nebo je rozdělit?
Mgr.Vladka Sedláková a Mgr.Klára Rulíková
Foto: internet

 

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies