foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

Keď do školy nastupujú dvojčatá


skolaNa našej webovej stránke sme už písali rozsiahly článok o tom, či dať dvojčatá do školy oddelene alebo spolu, ako ísť na zápis do školy s dvojčatami, ale aj o nástupe dvojčiat do materskej školy.

Na 2. medzinárodnej konferencii „Život s dvojčatami“, ktorá sa konala v novembri 2012 v Prahe, pani Štěpánka Kaňková pripravila pre účastníkov konferencie prezentáciu práve o problematike nástupu dvojčiat do školy. Preto teraz zhrnieme dôležité body, ktoré by si mali prečítať nielen rodičia, ale sú určené hlavne pedagógom, ktorí s deťmi prichádzajú do kontaktu v škole či v materskej škole, keďže mnohí z nich nevedia presne ako pri dvojčatách postupovať, na čo si dať pozor a ako riešiť problémy, ktoré môžu nastať.


Netreba zabúdať, že ako ku každému dieťaťu, aj k dvojčatám treba pristupovať individuálne, na čo sa mnohokrát zabúda. Väčšina rodičov či učiteľov berie dvojčatá ako jeden celok, a tak k nim aj pristupuje. Vznikajú potom situácie, ktoré veru nepomôžu dvojčatám v ich individuálnom rozvoji a v neskoršom veku môžu nastať problémy, ktoré si so sebou prenesú do dospelosti či do svojho rodinného života. Preto rodičia a učitelia, pozorne čítajte, tieto riadky sú určené hlavne VÁM.

Všetko sa začína už v škôlke

Nie je bežné, aby sa už v predškolskom veku uvažovalo o oddelení dvojčiat a niektoré škôlky to ani neumožňujú. Je dobré sa na príchod dvojčiat do škôlky pripraviť. Stretnutie rodičov dvojčiat a budúcej pani učiteľky (učiteliek) môže mať veľa výhod a pomôže tak učiteľkám dvojčatá spoznať ešte pred samotným nástupom do škôlky. Tu môžete upozorniť učiteľov na ich silné a slabé stránky a upozorniť ich ako k nim pristupovať.

Stávajú sa aj ojedinelé prípady, kedy dvojčatá nenastúpia do materskej školy spolu, čo nemusí byť niekedy zámerom. Vieme veľmi dobre, aký je v posledných rokoch problém s prijatím detí do škôlky, zvlášť keď potrebujeme dať do škôlky naraz deti dve. Mnohokrát sa dokáže nájsť ešte jedno miesto pre dieťa, ale pre dve to už môže byť problém. Preto sa môže stať, že vám do škôlky (resp. do jednej triedy) nezoberú obe deti, rozdelia ich do dvoch tried alebo každé vezmú do inej škôlky. Rodičia sú potom sklamaní a nevedia čo robiť. O túto skúsenosť sa podelila aj jedna mamička dvojčiat, ktorej deti do škôlky síce vzali, ale každé muselo nastúpiť do inej triedy:

„Naše trojročné dvojčatá Nelka a Peťko, nastúpili do MŠ už v priebehu školského roka, teda deň po dovŕšení svojich troch rokov (apríl 2013). Ale keďže aktuálna kapacita MŠ nedovoľovala zvýšiť počty v triede, boli sme nútení ich rozdeliť a dať do dvoch tried vekovo rozdielnych detí. Nelka nastúpila do triedy „predškolákov“ a Peťko do triedy s o rok, resp. rok a pol staršími deťmi.
Pre mňa ako matku bola celá táto situácia veľmi stresová, ani som si poriadne nevedela predstaviť ako to vlastne celé dopadne a hlavne ako to takýmto malým deťom vysvetlím, keď už len samotné odlúčenie od matky musí byť pre ne veľká zmena.

Prvý deň, keďže nevedeli do čoho idú, dopadol dobre, horšie to však už bolo druhý deň, keď už, naopak, presne vedeli, že idú každé inde. Nasledoval plač a odpor, ale „nejako“ sme to museli zvládnuť. S manželom sa držíme princípu (o. i. úspešne odskúšanom na staršej päťročnej dcérke), že dieťa treba odovzdať učiteľke a rýchlo odísť, nemá vôbec žiaden zmysel s ním v šatni diskutovať a vysvetľovať „čo a prečo“, naopak, dieťa v tom vidí ďalší priestor a obavu u rodiča, ktorú hneď vie citovo ďalej využiť. Držiac sa preto tejto zásady, sme to teda s pomocou učiteliek zvládali každé ráno hneď dvakrát... Boli to asi štyri kritické rána, potom sa to zlomilo a začali chodiť do škôlky bez plaču. Nemohli sme však nikdy porušiť „pravidlo“ rozvozu detí. V praxi to znamenalo, že obaja sme išli s troma deťmi najskôr do prvej Peťkovej triedy, potom do Ninkinej a na záver do Nelkinej. Toto sme nemohli nikdy zmeniť. Raz sme si to chceli zjednodušiť a hneď bol „oheň na streche“ v podobe hysterického plaču, pretože si potom ten jeden myslel, že ten druhý do škôlky nakoniec nešiel...

Dnes s odstupom času (a emócií) môžem skonštatovať, že obom deťom toto rozdelenie po mentálnej stránke veľmi prospelo a zaznamenali sme progres u oboch, u Peťka dokonca výraznejšie uvedomenie si svojej osobnosti, lebo dovtedy sa ťahal v „tieni“ Nelky. Iné aspekty boli skôr negatívne, ako napr. rozvoz a vyzdvihovanie detí vo viacerých triedach, absolvovanie troch školských besiedok a  tiež bol výrazný problém, keď v niektorej triede oslavovali sviatok a niektorý doniesol čo už len malú pozornosť (cukrík), hneď bol problém, že druhý to tiež nemá. Učiteľky ma však nabádajú, či nechcem zvážiť, že by od nového školského roka takto oddelení zostali aj naďalej. Podľa pôvodnej dohody s riaditeľkou MŠ by už totiž mali nastúpiť do triedy spolu.“ (Jana Gregorovičová)

Zápis do školy

Každé dieťa by malo ísť na zápis samo za seba, ideálne je v inom čase, pretože keď sú na zápise spolu, jedno dieťa sa napríklad môže ujať roly „hovorcu“ a druhé dvojča je potom v úzadí a mlčí, nemá tak potrebu ani príležitosť prejaviť sa. Naopak, niektoré dvojčatá samostatné „vystúpenie“ nezvládnu. Starostlivo zvážte, čo je pre deti najlepšie a podľa toho sa zariaďte.

Nástup do prvej triedy

Nástup do prvej triedy je významným krokom v živote každého dieťaťa, každej rodiny. Pri dvojčatách je táto udalosť minimálne dvojnásobne náročná aj radostná zároveň. Mnoho rodičov zvažuje ešte pred samotným nástupom, či dať deti do školy spolu alebo oddelene. Možno vám v rozhodovaní pomôžu v krátkosti zhrnuté výhody a nevýhody či už deti nastúpia do školy spolu, alebo oddelene.

Do prvej triedy oddelene

Výhody:

-          deti si lepšie budujú vlastnú identitu,

-          v triede si ich ostatné deti (ani učitelia) nepletú – už nie sú „tie dvojčatá“,

-          zo strany učiteľov nebýva tendencia deti porovnávať (aj keď niekedy sa to stáva),

-          deti si od seba oddýchnu a popoludní sa na seba tešia (v ideálnom prípade).

Nevýhody:

-          dve rodičovské združenia, dvoje úloh, iný rozvrh hodín, iné termíny mimoškolskej činnosti,

-          môže sa stať, že deti rozdelenie nezvládnu,

-          môže sa stať, že kvalita výučby, osobnosť učiteľky, kolektív triedy bude v oboch triedach diametrálne odlišný.

Do prvej triedy spolu

Výhody:

-          pre deti: na náročnú situáciu sú dvaja – to sa ale môže stať aj nevýhodou,

-          pre rodičov:rovnaký rozvrh, rovnaké úlohy, rovnaké školy v prírode, rodičovské združenia...,

-          pre učiteľov: snáď viac nevšedných zážitkov s dvojčatami.

Nevýhody:

-          pre všetkých: učitelia aj spolužiaci si môžu deti mýliť,

-          učitelia, pokiaľ nie sú informovaní, budú pravdepodobne deti porovnávať,

-          pre rodičov: väčšie výdavky spojené s akciami typu škola v prírode alebo lyžiarsky budú naraz, ale na to sú už rodičia zvyknutí.

Ako sa s deťmi pripravovať do školy

Rodičia musia dozerať na dve deti, ktoré sa doma učia čítať, nacvičujú písanie, učia sa počítať... Je preto vhodné rozdeliť čas a venovať sa každému dieťaťu zvlášť, minimálne pri čítaní. Dôležité je deti si striedať. Nie vždy však takúto možnosť máme pokiaľ napríklad je na deti sám len jeden z rodičov alebo je tu ďalšie dieťa – súrodenec, ktorý si vyžaduje tiež svoju dávku pozornosti. Musíme si však uvedomiť, že domáce úlohy môžu zabrať aj dvojnásobok času ako je to u rodín, ktoré dvojčatá nemajú.

Pozn.: Viac tipov a rád ako si písať s dvojčatami domáce úlohy si môžete prečítať v článku Ako zvládnuť domáce úlohy s dvojčatami.

Rozdelenie môže byť pre deti prospešné

Niektoré dvojčatá sú už od malička také rozdielne, a ich vzťah nie je príliš blízky, že ich rozdelenie od prvej triedy, alebo dokonca už od škôlky, je úplne samozrejmé.

Pre niektoré veľmi súťaživé dvojčatá môže byť vhodné aj rozdelenie počas štúdia. Väčšina dvojčiat sa však nerozdelí skôr ako na strednej alebo vysokej škole.

Čo by malo viesť k úvahám o umiestnení dvojčiat do rôznych tried (škôl)?

-          výrazné rozdiely v schopnostiach a záujmoch detí (školská zrelosť v MŠ),

-          prehnané vyžadovanie si pozornosti učiteľa,

-          strata koncentrácie a motivácie u jedného alebo oboch detí,

-          neschopnosť konať sám za seba, vždy ako „silná dvojka“, prípadne výrazné rozdelenie rolí „posol“ a „opatrovateľka“,

-          neustále vzájomné znižovanie sebadôvery medzi dvojčatami, vzájomné útoky,

-          výrazné výchovné problémy,

-          závislosť alebo dominancia jedného z dvojčiat (pozor, roly sa môžu meniť),

-          predchádzajúce nálepkovanie detí (ty si to poslušné a ty si to neposlušné dvojča),

-        NIKDY nevyslovovať podobné návrhy bez prípravy, je potrebné toto citlivo prediskutovať ako s deťmi, tak aj s rodičmi a zvážiť, aký vplyv to bude mať na deti.

Keď dvojčatá nie sú v rovnakej triede, dokonca nie sú ani v rovnakej škole

Môže sa stať, že odlúčenie môže mať na deti – dvojčatá, rôzny vplyv – negatívny aj pozitívny. Môže nastať situácia, že jedno dvojča znáša situáciu horšie ako druhé. Niekedy rodičia po odlúčení detí volia radšej návrat detí „k sebe“, nastáva však problém „kam“. Niekedy učitelia ani nevedia, že je dieťa – študent z dvojčiat, ale mohlo by to vysvetliť niektoré zvláštnosti v správaní dieťaťa.

Vyslobodenie:

-          pre niektoré dvojčatá je ich odchod na rôzne školy doslova vyslobodením

-          konečne môže byť každý sám za seba

-          konečne ho (ju) nikto s nikým neporovnáva, nikto si ho (ju) s nikým nemýli

-          môže to tak byť aj v prípade, že rozdelenie dvojčiat nebolo pôvodne ich želaním

Prvý stupeň

-          ak chodia dvojčatá do tej istej triedy, je vhodné aspoň ich popoludňajšie aktivity – krúžky, športy a iné záujmy voliť rozdielne

-          pokiaľ deti chodia do rôznych tried, potom je vhodnejšie, aby popoludňajší program mali spoločný

-          podporujte dvojčatá v kontaktoch s rovesníkmi, v tom aby si samy vyhľadávali kamarátov

Druhý stupeň

-          v puberte sa menia všetky deti, môžu sa meniť aj dvojčatá

-          z nerozlučnej dvojice sa môže stať dvojica hádajúca sa (a opačne)

-          je potrebné reagovať na zmeny

Čo sa dá povedať všeobecne o všetkých typoch škôl

V podstate pri každom zo skôr uvedených „zlomových okamihov“ platia tieto pravidlá:

-          ak chceme (my – učitelia), aby sa dvojčatá v škole cítili dobre, musíme ich najskôr dobre poznať

-          ak chceme (my – rodičia), aby sa dvojčatá cítili v škole dobre, musíme so školou spolupracovať a komunikovať

Rady pre rodičov

-          podporujte dvojčatá v snahe odlíšiť sa (účes, oblečenie)

-          podrobne informujte učiteľov o tom, aký k sebe majú dvojčatá vzťah, či sú súťaživé a pod.

-          oznámte učiteľovi svoje predstavy, priania a obavy pokiaľ ide o smerovanie dvojčiat

-          podporujte svoje deti v tom, aby každé malo vlastnú identitu, priateľov, sebavedomie a dokázalo konať samo za seba

-          zvážte, či budú dvojčatá študovať v rovnakej triede alebo každé v inej počas ZŠ, SŠ

Rady pre učiteľov

Čo môžete ako učiteľ urobiť:

-          vypočuť si rodičov,

-          zistiť si, aký vzťah majú k sebe dvojčatá, ako veľmi sú si podobné, ako sú na seba „naviazané“, podľa toho s nimi jednať,

-          zvážiť, či budete k obom pristupovať rovnako, alebo výrazne odlišne, podľa odlišnosti detí,

-          pokúsiť sa dvojčatá od seba odlíšiť a oslovovať ich VÝHRADNE ich menami – napr. nie dvojčatá, alebo dvojčatá Veselé, ale Jana a Eva...,

-          snažiť sa, aby nedošlo k zámene mien, osôb,

-          dvojčatá medzi sebou nikdy NEPOROVNÁVAŤ,

-          NEAPELOVAŤ na ne, aby si v prípade neúspechu „pomáhali“, NEČUDOVAŤ sa odlišnostiam medzi nimi,

-          NEROBIŤ dvojča zodpovedné za svojho súrodenca,

-          VŽDY vyhodnotiť každé dvojča zvlášť,

-          na niektorých predmetoch dvojčatá od seba oddeliť (napr. jazyky, VV/HV, Č/M), pokiaľ je to vhodné a možné,

-          vždy poskytnúť dvojčatám možnosť mať pomôcky alebo materiály na vyučovanie samostatne, rovnako ako ich majú aj iní študenti,

-          odkazy rodičom odovzdávať prostredníctvom OBOCH detí, podľa toho, ktorého sa týkajú,

-          POZOR! Prejavy chovania dvojčiat sa môžu meniť, niekedy si dvojčatá svoje úlohy (nie osoby) „vymenia“, učiteľ by na to mal reagovať.

Ako môžete ako učiteľ pomôcť dvojčatám zaradiť sa do triedneho kolektívu

-          povzbudzujte a motivujte spolužiakov, aby dvojčatá oslovovali ich menami

-          pred spolužiakmi, v triede aj inde, sa správajte k dvojčatám ako k jednotlivcom

-          nesprávajte sa k dvojčatám výrazne inak ako k bežným žiakom

Pripravte sa na niektoré zvláštne (zdanlivo nevysvetliteľné) momenty v správaní dvojčiat

-          počas súťaží sa môže stať, že jedno z dvojčiat reaguje neadekvátne na svojho úspešnejšieho súrodenca

-          pri rozdelení do skupín môže byť pre niektoré dvojčatá problém rozdeliť sa do dvoch skupín, pre iné môže byť zasa problémom byť spolu v skupine

-          niektoré dvojčatá, zdanlivo samostatné, nedokážu „fungovať“ počas krátkodobej neprítomnosti súrodenca

Silná dvojka

-          sila dvojice nie je vždy výhodou, ale, naopak, nevýhodou

-          pretože sú „na to dvaja“, môžu sa vzájomne podporovať v neistote

-          môžu vznikať konflikty, keď sa chcú obe dvojčatá kamarátiť s rovnakým spolužiakom, ktorý ale stojí len o priateľstvo jedného z nich

Rady pre učiteľov pred rodičovským združením:

-          pripravte si hodnotenie na každé dvojča zvlášť,

-          s rodičmi hovorte najskôr o jednom dieťati, potom o druhom, napríklad aj v rôznych časoch (pokiaľ je to možné). Každému dvojčaťu venujte rovnaký čas, ako ostatným deťom,

-          dvojčatá NIKDY neporovnávajte medzi sebou, sú to dvaja rôzni ľudia.

Čo môžu urobiť dvojčatá:

-          môžu sa odlišovať vzhľadom a tým svojmu okoliu celú situáciu uľahčiť,

-          dvojčatá, zvlášť jednovaječné, často nechápu, prečo má ich okolie problém s ich odlíšením, veď sú predsa každé iné,

-          môžu si nájsť cielene každé svoj okruh priateľov v škole aj mimo nej,

-          môžu tolerovať učiteľom aj ostatným, že si ich pletú, vhodným spôsobom uvádzať situáciu na pravú mieru.

Vymieňajú sa často dvojčatá medzi sebou?

-          skúšajte obe dvojčatá v rovnaký deň

-          pri písomke ich posaďte ďaleko od seba

-          v USA a v Kanade sa už riešili tieto situácie ako podvádzanie pri skúškach a dokonca bol zaznamenaný prípad vylúčenia dvojčiat zo školy z tohto dôvodu

-          u nás sa prípadná „výmena“ berie skôr ako zábava zo strany dvojčiat

-          prekvapením je, že máloktorá dvojica tieto výmeny skutočne podniká, väčšina chce byť sama za seba, ale presné štatistiky z pochopiteľných dôvodov neexistujú

Tak ako je každé dieťa a každý človek iný, iné sú aj dvojčatá, iný môže byť vzájomný vzťah dvojčiat. Žiadna dvojica dvojčiat nie je rovnaká, ku každej je potrebné pristupovať individuálne. Neexistujú ŽIADNE „univerzálne“ rady pre všetky dvojice dvojčiat (rovnako ako neexistujú ani univerzálne rady vo výchove).

Rady na záver

Počúvajte rodičov aj dvojčatá.

Počúvajte učiteľov svojich detí.

 

Zdroj: Štěpánka Kaňková – 2. medzinárodná konferencia „Život s dvojčatami“ (Praha 2012)

Foto: jm

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 182 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies