foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

List organizácie ICOMBO (nielen) pre učiteľov dvojčiat

ICOMBO list pre učiteľovMilí učitelia,

poslaním Medzinárodnej rady organizácií pre viacpočetné pôrody (ICOMBO), ktorá združuje členov mnohých krajín, je zvyšovať povedomie verejnosti o jedinečných potrebách viacpočetných novorodencov, detí a dospelých.

ICOMBO využíva Medzinárodné týždne viacpočetných pôrodov na to, aby pritiahla pozornosť k jednotlivým bodom Deklarácie práv a potrieb dvojčiat a viacerčiat a k hľadaniu riešení konkrétnych problémov, ktoré z nich vyplývajú. S týmto cieľom k tomu podnecuje medzinárodná diskusia aj akcie na určité témy.

Ako tému pre rok 2012 zvolila ICOMBO „Umiestnenie viacerčiat v škole a hľadanie riešení, čo je pre viacerčatá najlepšie – oddeľovať, alebo nie?“.

Ako uvádza Deklarácia práv ICOMBO:

Vzhľadom na to, že tesné puto medzi viacpočetnými súrodencami je nevyhnutným aspektom ich normálneho vývoja: Viacpočetní súrodenci majú právo byť umiestnení spoločne v náhradných rodinách, adoptívnych rodinách alebo byť spoločne umiestnení do opatrovníctva či do vzdelávacieho zariadenia.

Pretože s viacpočetnými súrodencami sa často zaobchádza, ako zo strany rodičov, tak aj odborníkov alebo verejnosti, ako s jedným zväzkom, nie ako s indivíduami, majú viacerčatá, ako ktorákoľvek iná ľudská bytosť, právo, aby boli uznávané a aby sa s nimi zaobchádzalo s ohľadom na ich individuálne potreby, záujmy či antipatie.

Ako uvádza Deklarácia potrieb:

Dvojčatá a viacerčatá potrebujú: Zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, poradenstvo a pružnú verejnú politiku, ktorá sa bude zaoberať ich jedinečnými vývojovými normami, individualizačnými procesmi a vzájomnými vzťahmi. Napr. tým, že umožní:

Každoročné preskúmanie umiestnenia viacpočetných súrodencov do tried a napomáhanie ich spoločnému alebo oddelenému umiestneniu podľa konkrétnych potrieb jednotlivých dvojčiat či viacerčiat a ich rodín;

Podporu individuálnych záujmov viacerčiat vrátane simultánnej účasti viacerčiat v športových tímoch alebo iných skupinových aktivitách a podporu individuálnych športových, skupinových alebo záujmových činností.

Narodenie dvojčiat, trojčiat a štvorčiat so sebou prináša mnoho nových úloh ako pre rodičov, tak pre deti samotné. Jeden z problémov, s ktorým sa rodičia viacerčiat stretávajú, je, ako skĺbiť podporu jedinečného puta medzi deťmi, ktoré vzniklo už v maternici, za súčasného povzbudzovania každého z detí v jeho osobnom vývoji. ICOMBO dôrazne odporúča, aby rozhodnutie o umiestnení viacerčiat prebiehalo vždy na individuálnej báze, bolo každoročne preskúmané a vyhodnotené a aby sa tohto rozhodovacieho procesu zúčastňovali ako rodičia, tak učitelia, a ak to umožní deťom ich vek, aj ony samy. Tak ako je každé dieťa jedinečné, je unikátna aj každá skupina viacpočetných súrodencov. Sú viacerčatá, ktorým prospieva, keď

chodia do rôznych tried, iným pomáha, ak môžu zostať spolu. A podobne to, čo funguje pre konkrétnu skupinu viacerčiat jeden rok, nemusí fungovať v ďalšom roku. Preto sa domnievame, že je absolútne nevhodné držať sa nemenne raz urobeného rozhodnutia – napr. úplného rozdelenia detí, alebo naopak ich trvalého zlúčenia.

Pedagógovia hrajú pri podpore a uľahčovaní procesu individualizácie a spolupatričnosti viacerčiat dôležitú úlohu. Aby sme vám v tom pomohli, dovoľujeme si uviesť niektoré základné informácie na túto tému. Ako dodatočný zdroj informácií pre lepšiu orientáciu v tejto problematike uvádzame príslušné odkazy.

Dôvody, prečo deti rozdeliť:

Na jednoznačné rozdelenie viacerčiat do samostatných tried kvôli ich rastu a vývoju ako individualít nemáme žiadne presvedčivé dôkazy. Samozrejme, sú situácie, ktoré naznačujú, že rozdelenie bude pre všetkých najlepším riešením. Je dobré si tiež uvedomiť, že určité reakcie, ktoré sú typické pre jeden rok, sa už v budúcom roku nemusia prejaviť:

 • Ustavičná „spoločnosť“ bráni v rozvoji sociálnych zručností jedného, oboch alebo viacerých viacerčiat;
 • Viacerčatá majú svoju „deľbu práce“;
 • Necitlivé porovnávanie učiteľmi, rovesníkmi alebo dokonca vzájomné porovnávanie viedli u jedného alebo viacerých detí k pocitom nedostatočnosti;
 • Viacerčatá tvoria „silnú jednotku“, ktorá pôsobí rušivo;
 • Deti zneužívajú to, že sú viacerčatá, aby klamali alebo podvádzali;
 • Zdá sa, že jedno alebo viac detí trpí pri spoločnom chodení do rovnakej triedy nedostatkom súkromia;
 • Jedno dvojča neustále rozptyľuje to druhé;
 • U viacerčiat opačného pohlavia sa ženské viacerčatá prehnane starajú o svojich mužských súrodencov;
 • V triedach s určitou zručnosťou schopnosti jedného z viacerčiat značne prevyšujú schopnosti toho druhého/druhých; a
 • Viacerčatá si samy želajú svoje rozdelenie.

Dôvody, prečo nechať viacerčatá spolu:

Existujú však aj oprávnené dôvody, prečo by sa viacerčatá rozdeľovať nemali:

 • V rodine došlo nedávno k veľkým citovým otrasom, ako rozvod, sťahovanie, úmrtie atď.;
 • K dispozícii je len jedna trieda;
 • Rozdelenie viacerčiat môže mať vplyv na spôsob i úroveň ich výučby, pretože každý učiteľ používa svoju vlastnú metódu vyučovania;
 • V triedach s určitou zručnosťou viacerčatá dosahujú alebo sa približujú k rovnakej úrovni zručnosti.
 • Viacerčatá si neželajú byť rozdelené. Nútené rozdelenie, keď sa viacerčatá po prvýkrát samy ocitajú v kolektíve neznámych detí, ktoré doteraz nevideli, zvlášť teda v prvom roku školskej dochádzky, môže prispievať k zbytočnému stresu, pôsobiť regresiu a negatívne ovplyvňovať ich sebavedomie.

Tipy pre učiteľov viacerčiat:

 • K rozdeleniu viacerčiat v prvom roku školskej dochádzky by nemalo dochádzať automaticky. Zvýšený stres, ktorý takéto rozhodnutie môže sprevádzať, môže u viacerčiat naopak posilňovať ich potrebu byť o to viac spolu.
 • Poskytujte viacerčatám takú mieru nezávislosti, akú sú schopné zvládnuť. Viacerčatám prospieva, ak sa môžu od seba vzďaľovať podľa vlastnej potreby.
 • Povzbudzujte ich, ak sa budú rozhodovať pre samostatné triedy (vyučovanie), posilní to ich školské sebavedomie.
 • Veďte viacerčatá k tomu, aby pri rôznych školských aktivitách sedeli oddelene. Jednak vám to pomôže rozlišovať, kto je kto, a im to zároveň pomôže pracovať a tvoriť samostatne, teda bez podpory svojho súrodenca.
 • Naučte sa poznávať, čím sa viacerčatá od seba odlišujú. Môžu to byť napr. rozdiely v hlase, to, že sú praváci alebo ľaváci, ich materské znamienka, alebo spôsob, ako im rastú vlasy. Tým, že ich dokážete oslovovať ich krstným menom, pomôžete im vnímať sa ako individuality.
 • Niektorí rodičia viacerčiat majú potrebu obliekať svoje deti rovnako. Ak to bude spôsobovať vo vašej triede problémy, požiadajte ich, aby deti obliekali odlišne, aby ste nielen vy, ale aj ich spolužiaci, mohli deti lepšie rozlišovať.
 • Oslovujte každé dieťa jeho vlastným menom. To vám pomôže deti odlišovať a zároveň tak poskytnete dobrý príklad ich spolužiakom.
 • Vo výsledkoch skúšania môžete očakávať u viacerčiat rozdiely, nie však už v oblasti správania sa a poriadkumilovnosti – v tomto zvyknú byť veľmi podobné.
 • Ak budete o deťoch hovoriť s rodičmi, porovnávajte každé zvlášť vždy s jeho rovesníkmi, vyvarujte sa porovnávaniu viacerčiat medzi sebou.
 • Snažte sa zabezpečiť pohovor učiteľa s rodičmi pre každé dieťa zvlášť. Je to lepšie ako hovoriť o všetkých viacpočetných deťoch naraz. Jedna matka štvorčiat sa sťažovala, že učiteľ bral automaticky, že počas takého pohovoru preberú všetky štyri deti naraz.
 • Ak je jedno z detí (najmä u identických, jednovaječných dvojčiat) oproti ostatným viacerčatám výrazne pozadu, zistite príčinu.
 • Kontrolujte, aby ste sa uistili, že každé z viacerčiat pracuje samostatne.
 • Naplánujte si stretnutie s rodičmi, aby ste porozumeli situácii.
 • Počítajte s tým, že jedno z viacerčiat môže trpieť dyslexiou.

Odporúčania pre umiestnenie do tried:

ICOMBO odporúča, aby rozmiestnenie každej skupiny viacerčiat bolo pre každý školský rok znovu prehodnotené a vychádzalo vždy z toho, čo sa javí pre viacerčatá ako momentálne najlepšie, či deti rozdeliť, alebo nechať spolu. Konečné rozhodnutie by malo byť dosiahnuté za spoločnej účasti rodičov, učiteľov a, od určitého veku, i detí samotných.

S pozdravom,

Monica Rankin Bc., Grad. Dip. Ed.

predsedníčka ICOMBO

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pôvodnou autorkou informácií tu uvedených je Lynda S. Haddon. Text bol

vytvorený na účely Viacpočetných pôrodov Kanada (MBC) a následne zrevidovaný Pat Preedy Ph. D., M. Ed., B. Ed. (UK), Johnom Mascazine Ph. D. (USA) a Donnou Launslagerovou, členkou výboru MBC Health & Education.

Odporúčané odkazy:

www.twinsandmultiples.org
http://www.drnancysegaltwins.org/

Knihy (v angličtine)

Emotionally Healthy Twins: A New Philosophy for Parenting Two Unique
Children, Joan Friedman
Multiples in School, Australian Multiple Birth Association, 2010. Dostupné cez

www.amba.org.au

Parenting School-age Twins and Multiples, Christine Baglivi Tinglof, 2007
Twin and Triplet Psychology: A Professional Guide to Working with Multiples,
Audrey Sandbank, 1999
Understanding Multiple Birth Children and How They Learn, John Mascazine

Zdroj a preklad: www.dvojcata.cz
Foto: dvojickovo.sk

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 133 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies