foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

1. medzinárodná konferencia „Život s dvojčatami“

Dňa 20. – 21. 10. 2011 sa v Prahe uskutočnila 1. medzinárodná konferencia na tému „Život s dvojčatami“. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Stálej komisie pre rodinu a rovné príležitosti Poslaneckej snemovne PČR a konala sa v nádhernom prostredí jednej zo starobylých budov Poslaneckej snemovne. Hlavnou organizátorkou konferencie bola pani Mgr. Klára Vítková Rulíková, matka osemnásťročných dvojčiat (chlapca a dievčaťa), a zároveň predsedníčka Českomoravskej asociácie Klubov dvojčiat a viacerčiat ČAKDAV – člena Medzinárodnej rady organizácií pre viacpočetné pôrody (ICOMBO). Okrem toho je pani Vítková Rulíková autorkou troch kníh o vývoji a výchove dvojčiat a doslovu k českému prekladu mojej knihy „Nedelitelná dvěma“ z roku 2005. V súčasnosti pracuje na ministerstve práce a sociálnych vecí.

Mala som šťastie, že som sa mohla zúčastniť na tejto konferencii, aby som tu spolu s psychológmi, lekármi, psychiatrami, sociálnymi pracovníkmi a ďalšími odborníkmi prednášala na tému výskumu dvojčiat.

Výsledky svojich výskumov a klinických pozorovaní tu ďalej prezentovali aj tieto osobnosti: MUDr. Taťjana Horká (ČR), doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. (ČR), Dr. Josef Vas (Maďarsko), Lynda P. Haddon (Kanada), PhDr. Jaroslava Raudenská PhD. (ČR), Mgr. Marie Fejtková (ČR), Dr. Pat Preedy (Veľká Británia), Mgr. Kristína Tóthová (ČR), Ing. Ludvík Pinc (ČR), Mgr.Tereza Šašinková (ČR) a Gail Moore ( Kanada). Konferenciu zahájil uvítacím príhovorom člen Parlamentu Českej republiky pán Marek Benda. Predmetom nášho jednania boli predovšetkým už dobre známe témy vyplývajúce zo života dvojčiat a ich rodín, niektoré z nich vám stručne popíšem.

Jednu z najzaujímavejších a najviac poučných prednášok mala pani Vítková Rulíková. Opísala v nej historický vývoj udalostí, ktoré predchádzali vzniku ČAKDAV. Uviedla, že keď pred takmer 20 rokmi očakávala narodenie svojich dvojčiat opačného pohlavia, mala k dispozícii len veľmi málo informácií o tom ako dvojčatá vychovávať, alebo o tom, ako sa skutočnosť, že ste dvojčaťom, môže psychologicky diametrálne líšiť od toho, keď sa narodíte ako jedináčik.
Nespokojná s touto situáciou sa pani Rulíková rozhodla konať. V roku 1993 začala získavať príslušné materiály od organizácie TAMBA (Asociácia dvojčiat a viacerčiat vo Veľkej Británii).
V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa skontaktovala s ďalšími matkami dvojčiat a v roku 1995 sa rozhodla založiť prvý oficiálny Klub dvojčiat a viacerčiat v Čechách. V nasledujúcich rokoch 1996 a 1997 sa informácie o tejto činnosti začali šíriť aj medzi mamičkami v ostatných českých mestách a následne vznikali ďalšie kluby dvojčiat. V roku 2000 sa pani Vítková Rulíková rozhodla ponúkať telefonické poradenstvo (zatiaľ z domu). Záujem bol taký veľký, že bolo potrebné vytvoriť na tento účel internetové stránky.

Rok 2000 sa tiež venoval prvým prednáškam pre budúcich rodičov dvojčiat a viacerčiat priamo v pôrodnici v Prahe a rozširovaním informácií prostredníctvom nemocničného personálu s cieľom, aby ich tu nemali k dispozícii len budúce mamičky dvojčiat a viacerčiat z hlavného mesta. V roku 2002 bola vydaná prvá kniha o dvojčatách v českom jazyku. Kľúčovým však bol rok 2003, pretože v tomto roku vznikla národná Českomoravská asociácia Klubov dvojčiat a viacerčiat, ČAKDAV, a začala koordinovať prácu menších klubov. Každý rok sa usporadúvali konferencie na národnej úrovni, ktorých sa zúčastňovali zástupcovia samostatných klubov, ktorých je v súčasnosti viac ako 45. ČAKDAV sa v roku 2006 pripojila k organizácii ICOMBO, a ako v tomto roku, tak v roku 2009 uzreli svetlo sveta ďalšie dve nové knihy o dvojčatách v češtine. Tieto snahy vyvrcholili 1. medzinárodnou konferenciou o dvojčatách v roku 2011.

Konferencia bola rozdelená do sekcií: Prenatálne obdobie, pôrod a novorodenecké obdobie; Dojčenie a prvé tri roky života dvojčiat; Psychologické aspekty predškolského a školského veku; Psychologické aspekty dospelých dvojčiat a Organizácia na podporu rodín s dvojčatami.
Ťažkosti počas tehotenstva, hlavne predčasný pôrod, prezentoval MUDr. Antonín Pařízek, ktorý poznamenal, že z lekárskho hľadiska sa predčasný pôrod oddialiť dá, ale nedá sa mu zabrániť úplne. Mgr. Marie Fejtková sa venovala téme vzdelávania dvojčiat. Z jej prezentácie vzišlo odporúčanie, aby rozhodnutie umiestňovať dvojčatá do rovnakej triedy bolo posudzované vždy individuálne. Zaznamenala, že rodičia v Českej republike si v období zahájenia školskej dochádzky svojich detí len málo uvedomujú prínos a vplyv tohto rozdelenia na ich ďalší život. Mgr. Kristína Tóthová popísala terapiu pozostalých smútiacich dvojčiat. Nazvala ju „zabudnutí pozostalí“, a to preto, že ako sa zdá, špecifické problémy spojené s úmrtím jedného z dvojčiat sa často prehliadajú.

Dr. Pat Preedy popísala svoju novú prácu – program, ktorý umožňuje, aby jedno z dvojčiat mohlo samostatne cvičiť, zatiaľ čo o druhé sa stará rodič.
Linda Haddon
prezentovala informatívny prehľad o stratách v priebehu viacpočetného tehotenstva.
Ing. Ludvík Pinc popísal svoju štúdiu o podobnosti pachu dvojčiat, výskume, kedy sa psy snažili rozoznať dvojčatá podľa pachu.
Grail Moore preberala svoje snahy o šírenie informácií o dvojčatách a viacerčatách doma aj v zahraničí.
Informácie o ČAKDAV sú k dispozícii na webových stránkach asociácie. Niektoré časti tu nájdete aj v anglickom jazyku. Logo tvorí pár kociek, ktoré keď hodíte, môžu ukazovať rovnaké, alebo rôzne počty. Je to rozumná voľba, pretože presne tak môžu byť dvojčatá buď identické (ako pri hode 3 – 3), alebo neidentické – ako keď hodíte 3 a 4. Neidentické dvojčatá sa môžu líšiť v spektre odchýlok buď len nepatrne (4 – 5), alebo môžu byť celkom rozdielne (1 – 6).

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu.

Prezentácie z konferencie si môžete pozrieť tu.

Program konferencie si môžete pozrieť tu.


Autor: Nancy L. Segal, Katedra psychológie California State University, Fullerton, USA
november 2011
Článok bol napísaný pre januárové číslo
Twin Research and Human Genetics.

Preklad z češtiny: ah

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 84 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies