foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dvojičkovo.sk

prenašedeti.sk

Špecializovaný obchod na kočíky pre dvojičky teraz ponúka zľavu 5 % pri kúpe dvoch rovnakých produktov, viac informácií na webovej stránke www.prenasedeti.sk.

3. medzinárodná konferencia Život s dvojčatami – Dvojnásobná radosť

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (DVOJICKOVO-4-2014-3-medzinarodna-konferencia-18-20.pdf)3. medzinárodná konferencia Život s dvojčatami - Dvojnásobná radosťČlánok v PDF formáte z časopisu DVOJIČKOVO 4/2014 (str. 18 - 20)314 kB0

Konferencia o dvojčatách v OlomouciZamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako často vlastne vznikajú dvojča­tá/trojčatá, ako je to so psycholó­giou rodín s dvojčatami, ako sa vyrovnať so stratou jedného alebo oboch dvojčiat...? Na všetky tieto otázky dostali odpovede všetci tí, ktorí sa zúčastnili 3. medzináro­dnej konferencie Život s dvojčatami dňa 12. 11. 2014 v Olomouci. Od­borné prednášky prebiehali celé doobedie, poobede boli ukončené diskusiou o prvých českých pätor­čatách, po ktorej nasledovala dis­kusia za „okrúhlym stolom“. Tu sa stretli nielen zástupcovia klubov dvojčiat, ale aj účastníci a predná­šajúci, ktorí sa venovali aktuálnym témam o dvojčatách a viacerča­tách nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku.


Olomoucké Centrum pre rodiny s dvojčatami a viacerčatami sa tento rok ocitlo po prvýkrát v úlo­he organizátora tejto v poradí už tretej konferen­cie, ktorej predchádzajúce dva ročníky sa konali v rokoch 2011 a 2012 v Prahe. Na konferenciu boli pozvaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí sa vo svojej profesii denne stretávajú s rodinami dvojčiat a viacerčiat.

Konferencia sa konala v kongresovej sále Krajské­ho úradu Olomouckého kraja pod záštitou námest­níčky hajtmana Olomouckého kraja Mgr. Yvony Kubjátovej. Okrem nej patrilo úvodné slovo aj ria­diteľke Centra pre rodiny s dvojčatami a viacerča­tami Mgr. Zuzane Staroštíkovej, ktorá predstavila projekt Asistent do rodiny s dvojčatami/viacerča­tami. Vďaka tomuto projektu v rodinách v Olomouci a blízkom okolí zadarmo pôsobí 15 dobrovoľní­kov – asistentov, ktorí pomáhajú so zvládaním každodenného náročného života s viacerčatami. Tento program nadväzuje na úspešný projekt Plzen­ského klubu dvojčiat, kde asistenti v rodinách pôso­bia už štvrtý rok.

O registráciu a občerstvenie sa postaral skvelý tím šikovných dobrovoľníčok-asistentiek, ktoré sú zároveň aj súčasťou programu Asistent do ro­diny s dvojčatami/viacerčatami a vďaka ktorým sa konferencia niesla v pohodovej a priateľskej atmosfére.

Hneď na úvod si účastníci mohli pozrieť krátky spot Centra pre rodiny s dvojčatami a viacerčatami, ktorý tu mal svoju premiéru, s hlavným poslaním centra pomáhať zmeniť dvojnásobnú starosť na dvojnásobnú radosť.

p1190888

Psychologickú problematiku rodín s dvojčatami a viacerčatami predstavila PhDr. Petra Tenglerová, klinická psychologička, ktorá sa vo svojom príspevku zamerala na psychológiu rodinného života v rodinách s dvojčatami/viacerčatami. Podrobnejšie sa venovala psychologickým aspektom, no zmienila sa aj o sociál­nych a ekonomických aspektoch. Spomenula aj puto medzi dvojčatami, ktoré je jedinečné a na celý život. Na záver predstavila aktuálne aktivity Centra pre rodiny s dvojčatami a viacerčatami (www.dvojca­ta.net).

Cieľom ďalšieho príspevku Dvojčatá očami ge­netika od MUDr. Václavy Curtisovej, klinickej ge­netičky, bolo zoznámiť účastníkov s biologickými aspektmi vedúcimi k viacpočetným pôrodom a ako takéto tehotenstvá vznikajú, či s rizikami viacpo­četného tehotenstva. Nezabudla spomenúť, aký je prínos dvojčiat pre štúdium dedičnosti a špecifické aspekty viacpočetných gravidít.

Eva Čapková, laktačná poradkyňa, priniesla no­vinky z Fakultnej nemocnice Olomouc, kde sa prie­merne každý rok narodí viac ako 70 párov dvojčiat a jedny trojčatá. Jej prednáška Podpora dojčenia – klokankovanie – bonding u dvojčiat zazname­nala veľký obdiv účastníkov nad tým, ako funguje ich nemocnica, ktorá vychádza rodičom narodených detí vo všetkom v ústrety. Niektoré veci sa podari­lo aplikovať len nedávno, ale úspešne fungujú a sú prínosom ako pre rodičov a deti, tak aj pre nemoc­nicu. Novorodenecké oddelenie okrem toho, že pri­jíma extrémne nezrelých novorodencov, podporuje laktáciu po pôrode, klokankovanie, dojčenie, bon­ding (pri bondingu sa štandardné vyšetrenia novo­rodencov po narodení uskutočňujú na tele matky a na pôrodnej sále, a pokiaľ to zdravotný stav dovolí, zostávajú deti v tesnom kontakte s mamičkou bez prerušenia po celé prvé dve hodiny po pôrode) ako aj možnosť mamičiek neobmedzene navštevovať svoje deti. Na záver uviedla príklad predčasne naro­dených dvojčiat Lucinky a Zuzanky, ktoré boli naro­dené v 27. t. t. a tehotenstvo muselo byť ukončené pre selektívnu rastovú retardáciu jedného plodu. Dievčatká sa však napriek všetkým problémom po­darilo zachrániť a čiastočne aj dojčiť.

Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti u dvoj­čiat predstavila vo svojom príspevku Mgr. Kamila Zi­fčáková, ktorá vysvetlila aj pojmy ako: pestúnska starostlivosť, pestúnska starostlivosť na prechod­né obdobie, adopcia, pestúnska starostlivosť prí­buzenská, nepríbuzenská... Zamerala sa najmä na náhradnú rodinnú starostlivosť u dvojčiat a na spôsoby práce s identitou dvojčiat.

Zaujímavým príspevkom, ktorý na konferencii zaznel, bola Sebaúcta a porovnávanie dvojčiat v období adolescencie od psychologičky Mgr. Jany Šuchovej, ktorá sa tejto téme venovala už vo svojej diplomovej práci a uznala za potrebné tento výskum ďalej rozšíriť. Fakt, že sú dvojčatá porovnávané a hodnotené v závis­losti jedno od druhého nie je prekvapujúci. Výsledky výskumu, ktorý realizovala v roku 2010 v Bratislave (75 párov dvojčiat vo veku 13 – 23 rokov) naznačili, že po­rovnávanie je v pozitívnom vzťahu s úrovňou sebaúcty, čo je zaujímavý výsledok, pretože práve porovnávanie je jeden z dôvodov, prečo odborníci neodporúčajú, aby dvojčatá chodili spolu do rovnakej triedy.

Posledná odborná prednáška patrila Mgr. Kláre Vítkovej Rulíkovej, zakladateľke prvého českého Klubu dvojčiat. Zaoberala sa témou, o ktorej sa rozpráva len veľmi málo – Strata dvojčaťa v teho­tenstve, pri pôrode a krátko po narodení. Snažila sa zodpovedať na otázky, či smútiť, alebo sa tešiť z dieťaťa, ktoré prežilo, aká je bežná prax v pôrod­niciach, ako pomôcť rodine, ako sa s touto situáciou vyrovnať, či povedať dieťaťu, že je z dvojčiat.

Po obednej prestávke nasledovala diskusia o prvých českých pätorčatách, ktorá sa začala dvadsaťminúto­vým zostrihom Českej televízie z 13-dielneho seriálu, ktorý televízia natočila počas prvého roku života pä­torčiat. Svoje slovo dostala aj pani Ludmila Šimková, riaditeľka Rodinného centra v Miloviciach, kde rodina s pätorčatami žije. Vysvetlila situáciu v rodine a načrtla problémy, s ktorými sa rodina denne stretáva. Ak chce­te vedieť, ako zvládla rodina prvý rok s pätorčatami, po­zrite si tento dokument v archíve na webovej stránke Českej televízie.

Záverečná diskusia sa presunula z kongreso­vej sály do salónika, kde sa predstavili účastníci stretnutia, diskutovalo sa o problémoch, ktorým rodiny s dvojčatami najčastejšie čelia, o finančnej situácii rodín s dvojčatami, starostlivosti či dojčení, stretnutiach dvojčiat aj rekordoch v Českej repub­like a na Slovensku. Mgr. Zuzana Staroštíková ukončila konferenciu so želaním pokračovať v tradícii a v no­vembri 2015 sa opäť stretnúť na 4. medzinárodnej konferencii Život s dvojčatami v Olomouci.

{phocagallery view=category|categoryid=107|limitstart=0|limitcount=0}

Foto: autor, Hana Klicperová, www.dvojcata.net

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Viac článkov od tohto autora

Kto je online

Práve tu je 137 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Súvisiace články

Copyright © 2019 Dvojičkovo.sk - Jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.

Copyright 2019  Dvojičkovo.sk - jedinečný sprievodca svetom dvojčiat a viacerčiat. Informácie na webovej stránke nenahrádzajú lekársku starostlivosť. V prípade potreby kontaktujte svojho lekára. Všetky práva vyhradené. Akýkoľvek obsah webovej stránky nesmie byť kopírovaný a používaný bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Články majú len informačný charakter.

 

 Designed by www.diablodesign.eu.

Webová stránka Dvojičkovo.sk používa cookies, čím vám uľahčí používanie a sprostredkuje vám informácie s prispôsobeným obsahom. Ďalším používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Podrobnejšie informácie sa dozviete po kliknutí na "Viac o cookies". Viac o cookies